• ראשי
 • רישום לקורסים ("בידינג")

  הסבר כללי

  הרישום לקורסים בפקולטה נערך בשיטת ה"מכרז" / "בידינג". הלוגיקה בשיטה זו היא שלא כל הקודם זוכה. שיטת רישום זו מאפשרת רישום מכל מקום בעולם בו יש נגישות לאיטרנט והיא שיטה שיוויונית ביותר.

   

  בתקופת הרישום, הנמשכת מספר ימים, תלמיד רשאי להירשם, להתחרט ולשנות את הרישום ללא הגבלה. הרישום האחרון, שיישמר על ידו, הוא הקובע.

   

  עם תום תקופת הרישום, נערכת בדיקה ממוחשבת של מספר הנקודות שהקצה כל תלמיד לקורס מסוים.  כאשר הביקוש גדול מהיצע המקומות שהוקצו לקורס, יתקבלו התלמידים שהקצו את הניקוד הגבוה ביותר. תלמיד שרישומו נדחה, רשאי לשוב ולנסות להירשם לקורס במקצה השני.

   

  מובטח להתקבל לקורסי החובה. עם זאת, כאשר קורס חובה מסוים ניתן באותו סמסטר, יותר מאשר פעם אחת, ע"י אותו מרצה או ע"י מספר מרצים, לא בטוח שהקבלה תהיה למרצה או למועד המבוקש.

   

  הדרכה על רישום תלמידים לקורסים בשיטת הבידניג בסרטון קצר.

   

   

  תאריכי הרישום

  סמסטר א' של שנה"ל הלימודים תש"ף יחל ביום ראשון, כ"ח בתשרי, 27.10.2019.

   

  הרישום לקורסים לסמסטר א' מתבצע בשיטת המכרז ("בידינג") ויתקיים בתאריכים הבאים:

  (למעט לתלמידי ביה"ס לכימיה ולתלמידי החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם להם בוצע רישום שנתי)

   

  מקצה ראשון - החל ביום רביעי, 4.9.2019, בשעה 11:00 ועד יום רביעי, 11.9.2019 בשעה 10:00.

   

  מקצה שני - החל ביום רביעי 18.9.2019 בשעה 11:00 ועד יום שני, 23.9.2019 בשעה 10:00.

   

  * מומלץ לבצע רישום במקצה הראשון ע"מ לשריין את הקורסים המועדפים טרם הם מתמלאים.

   

  תלמידים החייבים בהשלמות של קורסים מתואר בוגר, ייפנו למזכירות החוג.

   

  ביטולי קורסים - ניתן לבצע בתאריכי המקצים הנ"ל  ועד שבועיים מתחילת הסמסטר דרך "מידע אישי לתלמיד". 

   

  עבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני של הסמסטר, יחויבו הסטודנטים בשכר לימוד וזאת גם אם לא השתתפו בקורס.

   

  בעת הרישום לקורסים יש לוודא שכל דרישות הקדם מולאו ושאין חפיפה בשעות הלימוד ובלוח בחינות המעבר בין הקורסים המבוקשים. ניתן יהיה לבצע את הרישום באמצעות האינטרנט, מכל מקום, 24 שעות ביממה.

   

  לתשומת לב: תלמידים שייתקלו בבעיות נגישות לכיתות/לאולמות הלימודים, מתבקשים להודיע על כך בהקדם לגב' מרילו גולדמן בטל' 6408622 או לדוא"ל MarilouG@tauex.tau.ac.il.                            

   

  שינויים במערכת השעות ובלוח הבחינות מתפרסמים באתר הבית באינטרנט ובלוחות המודעות האלקטרוניים בפקולטה.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive