רישום לקורסים ("בידינג")

הסבר כללי

הרישום לקורסים בפקולטה נערך בשיטת ה"מכרז" / "בידינג". הלוגיקה בשיטה זו היא שלא כל הקודם זוכה. שיטת רישום זו מאפשרת רישום מכל מקום בעולם בו יש נגישות לאיטרנט והיא שיטה שיוויונית ביותר.

 

בתקופת הרישום, הנמשכת מספר ימים, תלמיד רשאי להירשם, להתחרט ולשנות את הרישום ללא הגבלה. הרישום האחרון, שיישמר על ידו, הוא הקובע.

 

עם תום תקופת הרישום, נערכת בדיקה ממוחשבת של מספר הנקודות שהקצה כל תלמיד לקורס מסוים.  כאשר הביקוש גדול מהיצע המקומות שהוקצו לקורס, יתקבלו התלמידים שהקצו את הניקוד הגבוה ביותר. תלמיד שרישומו נדחה, רשאי לשוב ולנסות להירשם לקורס במקצה השני.

 

מובטח להתקבל לקורסי החובה. עם זאת, כאשר קורס חובה מסוים ניתן באותו סמסטר, יותר מאשר פעם אחת, ע"י אותו מרצה או ע"י מספר מרצים, לא בטוח שהקבלה תהיה למרצה או למועד המבוקש.

 

הדרכה על רישום תלמידים לקורסים בשיטת הבידניג בסרטון קצר.

 

 

תאריכי הרישום

סמסטר א' של שנה"ל הלימודים תשע"ח יחל ביום ראשון, ב' בחשון תשע"ח, 22.10.2017.

 

הרישום בפקולטה הוא לסמסטר א' בלבד למעט בביה"ס לכימיה, אשר לתלמידיו יתקיים רישום שנתי.

הרישום לקורסים מתבצע בשיטת המכרז ("בידינג") ויתקיים בתאריכים הבאים:

 

מקצה ראשון - החל ביום ראשון, 10.9.2017, בשעה 11:00 ועד יום רביעי, 13.9.2017 בשעה 10:00.

 

מקצה שני - החל ביום ראשון 24.9.2017 בשעה 11:00 ועד יום רביעי, 27.9.2017 בשעה 10:00.

 

רישום ידני - החל ביום ראשון, 15.10.2017 בשעה 11:00 ועד יום רביעי, 18.10.2017 בשעה 10:00,

יתאפשר רישום ידני במזכירות סטודנטים אך ורק במקרים מיוחדים בהם לא התאפשר רישום (באמצעות הבידינג), לכל הקורסים הנדרשים על פי המערכת.

 

הרישום למעבדות  יתאפשר בשני המקצים הראשונים בלבד (לא ניתן להירשם במקצה השינויים).

 

ביטולי קורסים - ניתן לבצע במהלך המקצים דרך "מערכת הבידינג" ועד שבועיים מתחילת הסמסטר – דרך "מידע  אישי לתלמיד".

 

עבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני של הסמסטר, יחויבו הסטודנטים בשכר לימוד וזאת גם אם לא השתתפו בקורס.

 

בעת הרישום לקורסים יש לוודא שכל דרישות הקדם מולאו ושאין חפיפה בשעות הלימוד ובלוח בחינות המעבר בין הקורסים המבוקשים. ניתן יהיה לבצע את הרישום באמצעות האינטרנט, מכל מקום, 24 שעות ביממה.

 

לתשומת : תלמידים שייתקלו בבעיות נגישות לכיתות/לאולמות הלימודים, מתבקשים להודיע על כך בהקדם לגב' מרילו גולדמן בטל' 6408622 או לדוא"ל MarilouG@tauex.tau.ac.il.                            

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive