משרות לסגל האקדמי

בית הספר לכימיה מחפש מועמדים/ות מצטיינים/ות למשרות סגל אקדמי בכיר בכל תחומי הכימיה, בכפוף לאישור הנהלת האוניברסיטה. ההעסקה תהיה במשרה זמנית במסלול לקביעות.

 

על המועמדים/ות להחזיק בתואר PhD ולהימצא לאחר או במהלך השתלמות בתר-דוקטורית.

 

הגשת מועמדות

מועמדים/ות המעוניינים/ות להגיש את מועמדותם/ן  מתבקשים/ות לשלוח את המסמכים הבאים:

  1. קורות חיים

  2. רשימת פרסומים

  3. תכנית מחקר קצרה

  4. שמות מדענים בכירים אשר יוכלו לשמש כממליצים

 

את החומרים יש לשלוח בדוא"ל לראש בית הספר, פרופ' מיכאל אורבך: urbakh@post.tau.ac.il.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive