ועדות פקולטאיות

הרכב הוועדות בפקולטה למדעים מדויקים:

 

ועדות ההוראה:

בפקולטה שתי ועדות הוראה. האחת אחראית על לימודי תואר בוגר, והשנייה על לימודי תואר מוסמך. ועדות ההוראה הפקולטאיות מורכבות מיושבי ראש ועדות ההוראה היחידתיות.

 

ועדת הוראה יחידתית קיימת בכל בי"ס ומטפלת בעניינים הקשורים להוראה בחוגים השונים ובבקשות תלמידים המצריכות דיון מיוחד.  פניות של תלמידים לוועדה זו,  נעשות באמצעות מזכירות התלמידים. בחלק מהיחידות מונו יועצים לתוכניות לימוד מסוימות.

 

ועדת ההוראה הפקולטאית מטפלת בבקשות תלמידים המערערים על החלטותיה של ועדת ההוראה היחידתית. ועדות ההוראה הן הגוף היחיד המוסמך לאשר חריגה מהתקנות.

 

שעות הקבלה של חברי ועדות ההוראה השונות, יפורסמו על לוחות המודעות בתחילת שנת הלימודים.

 

נציב קבילות תלמידים:

נציב הקבילות הינו חבר סגל בדרגת פרופסור, המתמנה על ידי הדקאן. עיקר תפקידו הינו להוות כתובת לתלמידים אשר ענייניהם לא מצאו פתרון במסגרת הטיפול הרגיל של מוסדות הפקולטה, ולמצוא פתרון או תשובה לבעייתם.

 

נציב הקבילות הוא: פרופ' דוד גינזבורג, דוא"ל: ginzburg@post.tau.ac.il

 

 

הרכב הוועדות לשנת הלימודים תשע"ז - הפקולטה למדעים מדויקים:

ועדת קבלה פקולטאית:

פרופ' מיכאל ביאלי, יו"ר

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

פרופ' יורם דגן

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' חיים קפלן

-

ביה"ס למדעי המחשב

ד"ר מיכאל גוזין

-

ביה"ס לכימיה

ד"ר אלון זיו

-

ביה"ס למדעי כדור הארץ - החוג לגיאופיזיקה

ד"ר רויטל חטוקה ביה"ס למדעי כדור הארץ - החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

 

 

 

ועדת הוראה פקולטאית לתואר "בוגר אוניברסיטה":

פרופ' דן הרן, יו"ר

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

ד"ר אלון זיו

-

ביה"ס למדעי כדור הארץ

פרופ' שמשון ברעד

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' סטיבן שוחט

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

פרופ' משה פורטנוי

-

ביה"ס לכימיה

פרופ' דני כהן אור

-

ביה"ס למדעי המחשב

 

 

 

ועדת הוראה פקולטאית לתואר "מוסמך אוניברסיטה":

פרופ' דוד גינזבורג, יו"ר

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

פרופ' משה קול

-

ביה"ס לכימיה

פרופ' עמיר לוינסון

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' משה רשף

-

ביה"ס למדעי כדור הארץ

ד"ר טובה מילוא

-

ביה"ס למדעי המחשב

פרופ' דוד שטיינברג

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

 

 

 

ועדת מילגות פקולטאית:

פרופ' דן מעוז, יו"ר

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' מיכאל אורבך

-

ביה"ס לכימיה

פרופ' שמואל מרקו

-

ביה"ס למדעי כדור הארץ

פרופ' אסף שפירא

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

פרופ' אורי צוויק

-

ביה"ס למדעי המחשב

 

 

 

ועדת ספריה (בשיתוף עם הפקולטה להנדסה):

פרופ' איל חפץ, יו"ר

-

ביה"ס למדעי כדור הארץ

פרופ' סמיון אלסקר

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

ד"ר ערן סלע

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' מיכאל גוזין

-

ביה"ס לכימיה

פרופ' אמנון תא-שמע

-

ביה"ס למדעי המחשב

 

 

 

נציגי היחידות בוועדת הבטיחות הפקולטאית:

פרופ' מיכה פרידמן 

-

יו"ר ועדה פקולטאית - מביה"ס לכימיה

גב' מיכל ניסנוב

-

משנה מנהלי לדקאן

גב' סמדר אוזן משיח

-

מנהלת הפקולטה

פרופ' אסף שפירא

-

נציג בניין שרייבר - ביה"ס למדעי המתמטיקה וביה"ס למדעי המחשב

פרופ' שמשון ברעד

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

ד"ר דיאנה לאופר

-

ביה"ס למדעי כדור הארץ

מר דני בלום

-

מנהל הגוש של מדעים מדויקים

גב' יוליה ויסטייב

-

רכזת בטיחות

 

 

 

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive