תארים מתקדמים

תארים מתקדמים

החוג לגאופיזיקה מקיים תכנית לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי כדור הארץ המוצק, במדעי האטמוספירה ובמדעים הפלנטריים. כן עוסקים התלמידים בעלי התואר "מוסמך אוניברסיטה" בעבודות מחקר לתואר "דוקטור לפילוסופיה".

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive