קורסים בשפה האנגלית לשנה"ל תש"ף

 

חוג

מס' קורס

 

שם בעברית

שם באנגלית

מתמטיקה

0366.2103

 

מד"ר 1

  Ordinary Differential Equations 1

מתמטיקה

0365.3344

 

סמינר בסטטיסטיקה

Statistics Seminar    

מתמטיקה

0365.3421

 

סמינר בחקב"צ

  Seminar in Operations Research

מדעי המחשב

0368.3077

בחירה

עיבוד שפות טבעיות

Natural Language Processing

מדעי המחשב

0368.35XX

סדנה

סדנה במדמ"ח

Workshop in Computer Science

כימיה

0351.2212

חובה

אופקים בכימיה

Horizons in Chemistry

כימיה

0351.3819

בחירה

כימיה של סוכרים

Carbohydrate Chemisyry

פיזיקה

0321.1121

חובה

מחשבים לפיזיקיאים

Computers for Physicists

פיזיקה

0321.3118

0321.3808

0321.3809

חובה

מעבדה ג' בפיזיקה

Physics Laboratory C

כדור-הארץ

 

 

 

 

גאופיזיקה

0341.3108

חובה

סכנות טבע

Natural Hazards

גאוגרפיה

0349.1606

חובה

מבוא לגאואינפומטיקה א' -יסודות קרטוגרפיה, מיפוי וחישה מרחוק

Introduction to Geoinformatics I:elements of cartography, mapping and remote sensing

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive