שיתוף פעולה עם קק"ל

תכנית לימודים בנושא מדיניות קרקעית לאומית

שיתוף פעולה בין קרן קיימת לישראל והחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
 

לוגו קק"ל

 

הקרן הקיימת לישראל, בשיתוף עם החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל-אביב, מקיימת תכנית לימודים בנושא מדיניות קרקעית לאומית.

 

מטרת התכנית לטפח את ההוראה והקניית הידע בתחומים של מדיניות קרקעית לאומית, אשר במסגרתה יילמד גם מפעלה של הקק"ל. התכנית מקיפה קורסים מלימודי התואר הראשון וכן מלימודי התואר השני ומשתלבת בתחומי ידע חדשים הנלמדים ונחקרים בחוג, להלן: גיאוגרפיה היסטורית פוליטית, אקלים משאבי קרקע ומים, גיאואינפורמטיקה תכנון עירוני וניהול סביבתי.

 

התכנית כוללת קורסים מתחומים אנושיים כגון: גיאוגרפיה היסטורית: העשור הראשון למדינת ישראל, גיאוגרפיה מדינית: מדיניות מקרקעין לאומית, תכנון עירוני: תהליכים וישומים, גיאואינפורמטיקה: קדסטר ומקרקעין, גיאוגרפיה פיזית: יחסי גומלין בין קרקע למים, ניהול סביבתי: שטחים פתוחים ושטחים ירוקים ועוד.

 

התכנית תפעל במשך חמש עשרה השנים הקרובות ותכלול פרסומים הרצאות לקהל הרחב וימי עיון אקדמיים בנושא.

 

לאתר קרן קיימת לישראל >

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive