מלגות לתואר שני

סטודנטים בבית הספר למתמטיקה לומדים ביחד בשולחן העץ מחוץ לבניין שרייבר

מלגות לשנת הלימודים תשע"ט (2018 – 2019)

 

ביה"ס למדעי המתמטיקה מתכנן להעניק בשנת הלימודים תשע"ט (2018/2019) מספר מלגות הצטיינות.

הזכאים למלגה :

  • תלמידים שהחלו את לימודיהם לתואר שני בסמסטר ב' תשע"ח.
  • תלמידים שיחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (אוקטובר 2018)

 

המלגות הנן מלגות קיום (סכום חודשי המועבר לחשבונו של התלמיד וכן פטור משכר לימוד) המיועדות לתלמידים מצטיינים מכל החוגים והמסלולים במתמטיקה עיונית, מתמטיקה שימושית, סטטיסטיקה, חקר ביצועים וביוסטטיסטיקה.

 

רישום לשלושה קורסים לפחות בסמסטר הנו תנאי לקבלת מלגה. המלגה תנתן לסמסטר הראשון והמשכה בסמסטר השני מותנה בהישגים בסמסטר א'.

 

מלגת הצטיינות מתקציב ביה"ס תנתן לתלמיד בשנת הלימודים הראשונה לתואר. בשנה השניה היא תנתן ע"י המנחה בהתאם ליכולתו ולשיקוליו.

 

עפ"י נהלי האוניברסיטה, מלגת קיום ניתנת רק לתלמיד מן המניין או מן המניין על תנאי. לא ניתן להעניק מלגה לתלמיד במסלול צבירה או במסלול השלמות.

כמו כן, מאחר שמטרת המלגה הינה לאפשר לתלמיד להתמקד בלימודים ובמחקר, האוניברסיטה אינה מאפשרת הענקת מלגה לתלמידים המשרתים בשרות חובה או קבע בזמן הלימודים, גם אם הם במעמד מן המניין.

 

 

תלמידים המשרתים בצבא

 

מאחר שלא ניתן להעניק מלגה לתלמידים בזמן שרותם הצבאי, ביה"ס ישקול השתתפות בשכר לימוד לתלמידים מצטיינים לתוא שני בשירות חובה.

 

על מנת להגיש מועמדות למלגה אנא הורד את טופס הגשת מועמדות למלגה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרעות לוי, טל. 03-6408044 או באימייל.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive