מעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 36

מעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 36 - החוק השני של ניוטון - שינוי כוחהחוק השני של ניוטון - שינוי כוח

עגלה עומדת על מסילה אופקית. לעגלה המחוברת משקולת בעזרת חוט דרך גלגלת ומפעילה על העגלה כוח אופקי קבוע mg. משחררים את העגלה והיא מתחילה לנועה. חיישן מרחק  מחובר למערכת ממוחשבת מודד את המרחק בינו לבין העגלה בזמן אמת, כאשר הנתונים מהמערכת נמסרים למחשב ומוצגים כגרף של מיקום העגלה ומהירותה כפונקציה של הזמן.

ניתן לשנות את המסה של הקרונית, את הכוח הפועל עליה ואת משך הזמן שבו הכח פועל.

מתוך מדידות המיקום והמהירות מחלתים את תאוצת העגלה. 

 

ציוד ההדגמה:

  1. מסילת PASCO

  2. עגלת PASCO  עם דגל

  3. מערכת ממוחשבת PASCO

  4. משקולת להפעלת כוח קבוע על עגלה

 

דוגמה לתוצאות מדידה:

מעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 36 - החוק השני של ניוטון - שינוי כוח - דוגמה לתוצאות מדידה

 

 

 

חזרה לטופס ולעמוד רשימת הדגמות במכניקה >

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive