מעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 41

מעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 41 - שימור תנע במסילת  אויר - הוספת מסה לקרונית נעהשימור תנע במסילת  אויר - הוספת מסה לקרונית נעה

סרטון וידיאו קצר של כדקה המציג את ההדגמה.

 
 
 

 

 

חזרה לטופס ולעמוד רשימת הדגמות במכניקה >

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive