מעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 47

מעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 47 - שימור תנע-התנגשות אלסטיתשימור תנע - התנגשות אלסטית

עגלה הנעה על גבי מסילה אופקית עם חיכוך זניח מתנגשת בעגלה שנייה הנחה על המסילה. ההתנגשות בין העגלות אלסטית.

שני חיישני מרחק המחוברים למערכת ממוחשבת מודדים את מהירות העגלות בזמן אמת.

הנתונים מהמערכת נמסרים למחשב ומוצגים כגרף מהירות כפונקציה של הזמן. 

 

ציוד ההדגמה:

  1. מסילת PASCO

  2. שתי עגלות PASCO עם מנגנון התנגשות אלסטית (מזלג + גומייה).

  3. מערכת ממוחשבת PASCO

 

דוגמה לתוצאות מדידה:

 

מעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 47 - שימור תנע-התנגשות אלסטית - דוגמה לתוצאות מדידה

 
 

 

 

חזרה לטופס ולעמוד רשימת הדגמות במכניקה >

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive