מעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 69

חיכוך על מישור משופע ממוחשבמעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 69 - חיכוך על מישור משופע ממוחשב

עגלת בעלת מנגנון חיכוך נעה על משור משופע. תנועת העגלה נמדדת על ידי חיישן מרחק המחובר למערכת ממוחשבת. הנתונים מהמערכת ממוחשבת נמסרים למחשב ומוצגים כגרף של מרחק ומהירות.

ממצב מנוחה דוחפים את העגלה בעלייה של המישור המשופע ומשחררים אותה .העגלה נעה למעלה, נעצרת במקום מסוים, ואחר כך יורדת חזרה למטה. המערכת הממוחשבת מודדת את המרחק והמהירות של העגלה ומציגה את הנתונים על ציר הזמן.

 

ציוד ההדגמה:

  1. מסילת PASCO

  2. עגלת PASCO

  3. מערכת ממוחשבת PASCO

 

דוגמה לתוצאות מדידה:

מעבדת הדגמות - מכניקה - הדגמה מס' 69 - חיכוך על מישור משופע ממוחשב  - דוגמה לתוצאות מדידה

 

 

 

חזרה לטופס ולעמוד רשימת הדגמות במכניקה >

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive