מעבדת הדגמות - פיזיקה מודרנית - הדגמה מס' 5

ניסוי פרנק-הרץמעבדת הדגמות - פיזיקה מודרנית - הדגמה מס' 5 - ניסוי פרנק-הרץ

 

Frank – Hertz Experiment

 

ציוד ההדגמה:​​

  1. מנורת כספית בתוך תנור חימום

  2. מגבר מיוחד לניסוי פרנק-הרץ

  3. ספק כח משתנה לחימום התנור

  4. וולטמטר דיגיטלי לתצוגת מתח האצה

  5. וולטמטר דיגיטלי למדידת מתח חימום

  6. אוסצילוסקופ

 

תאור ההדגמה:​

 

 

 

 

חזרה לטופס ולעמוד רשימת הדגמות בפיזיקה מודרנית >

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive