מקבץ לימודים בהוראת המתמטיקה לתלמידי תואר "בוגר אוניברסיטה" במתמטיקה

תלמידים לתואר בוגר במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים חד-חוגי יוכלו ללמוד במסגרת קורסי הבחירה הכלליים חלק מהקורסים במקבץ הבא (בתנאי שישלימו את מכסת השעות הנדרשת בקורסי החובה וקורסי הבחירה במתמטיקה לפי המגמה כפי שמפורט בתכנית ובקורסי כלים שלובים).

 

הקורסים שילמדו במקבץ מעבר לקורסים הכלליים של התכנית החד-חוגית, יחשבו כעודפים (התלמיד ישלם שכ"ל מעבר לתואר).

תלמיד יוכל לקבל פטור בהיקף עד 16 ש"ס מלימודי תעודת הוראה במתמטיקה/סטטיסטיקה וחקר ביצועים.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

  1. גב' גילה לוי נוה, מזכירת תלמידי תעודת הוראה בטלפון 6408460 או בדוא"ל: iritl@post.tau.ac.il

  2. פרופ' דינה תירוש  dina@post.tau.ac.il

  3. פרופ' פסיה צמיר  pessia@post.tau.ac.il

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive