תכנית לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בסטטיסטיקה - מסלול לימודים בסטטיסטיקה והסתברות

התכנית מכשירה תלמידים לעסוק בהיבטים התיאורטיים של תורת ההסתברות והסטטיסטיקה.

 

קורסי השלמה

במידת הצורך יידרש התלמיד להשלים את הקורסים הבאים (או קורסים אחרים באישור היועץ) מתכנית התואר "בוגר אוניברסיטה" של החוג לסטטיסטיקה: 'הסתברות', 'תיאוריה סטטיסטית', 'מבוא לתהליכים סטוכסטיים' *.

 

התלמיד יידרש להשתתף בקורס 'פונקציות ממשיות' *, אם לא למד קורס זה במהלך לימודיו הקודמים.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive