• ראשי
 • תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

  עודכן: 19.08.2020

   

   (שעות לימוד ושקלול: 63 ש"ס) *

  ​​

  התוכנית הדו-חוגית מיועדת לתלמידים המעוניינים לרכוש ידע בתחומי סביבה, גאו-אינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי ובאחד החוגים הבאים בפקולטה: גאופיזיקה, פיזיקה, מתמטיקה, כימיה ומדעי המחשב, או בכל חוג נוסף מפקולטה אחרת בה קיימת תוכנית דו-חוגית.

   

  במסלול זה יש להשלים 63 שעות סמסטריאליות (ש"ס) בהתאם למבנה התוכנית. יתר הקורסים יינתנו במסגרת החוג השני, בהתאם לדרישות החוג בו התלמיד יבחר.

  התלמידים במסלול דו-חוגי יכולים לבחור חוג שני מכלל הפקולטות באוניברסיטה.

   

  בנוסף ללימודי החובה מוצעים קורסי בחירה בתחומי הסביבה פיזית, גאו-אינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי וסמינריון אינטגרטיבי בשנה ג' המשלב בין שני תחומי ידע.

   

  לתלמידים שמתעתדים ללמוד תואר שני באחד מהתחומים לעיל, מומלץ ללמוד סמינריון אינטגרטיבי בתחום בו הם מעוניינים להתמחות בתואר השני.

   

  ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

   

  תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" באחד משני החוגים הללו (בהתאם לדרישות הקבלה לכל תוכנית), אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

   

  תוכנית הלימודים במתכונת זו תקפה עבור תלמידים שהחלו לימודיהם משנת הלימודים תש"ף ואילך. תלמידים אשר החלו לימודיהם בשנים קודמות ילמדו לפי תוכנית הלימודים בידיעון של השנה הראשונה ללימודיהם.

   

   

  מבנה תוכנית הלימודים הדו-חוגית בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם:

  ​(שעות לימוד ושקלול: 63 ש"ס)

   

  שנה א' - בסיס

  הדרכה בספריה - חובה

  מבואות - 6 קורסים (21 ש"ס)

  סטטיסטיקה - קורס אחד (5 ש"ס)

   

  שנה ב' / ג' - שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע:

  שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

  שיטות מחקר איכותניות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

  מיומנויות בכתיבה מדעית (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

  מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב') - קורס אחד (3 ש"ס)

  פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

  סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג' החל מתשפ"ב) - קורס אחד (2 ש"ס)

   

  שנה ב' / ג' - מיומנויות

  שיעורי מיומנות (6 ש"ס בכל  תחום ידע) - 18 ש"ס 

  שיעור בחירה מלימודי סביבה - קורס אחד (2 ש"ס)

   

  שנה ג' - אינטגרציה

  סמינריון אינטגרטיבי - קורס אחד (4 ש"ס)

   

   

   

  הערות:

  1. החל משנת תשפ"א שעות תרגול חובה בקורסים: סטטיסטיקה לגאוגרפים,  מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': (ממ"ג א') ייחשבו במכסת השעות לתואר.

  2. חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא  תשלום שכ"ל).

   

   

  * על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משוקללות במניין השעות לתואר.

   

   

   

  תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

   

  שנה א' - בסיס

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.1011

  הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה [1]

   

   

   

   

  0349.1303

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  4

   

  4

   

  0349.1606

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק [2]

  2

   

  2

   

  0341.1201

  מבוא למדעי כדור הארץ [3]

  4

   

  4

   

  0349.1817

  סטטיסטיקה לגאוגרפים [4]

  3

  2

  5

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 15

  סה"כ שעות משוקללות: 15

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.1407

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  4

   

  4

   

  0349.1503

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  4

   

  4

   

  0349.1608

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות [5]  

  2

  1

  3

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

  סטטיסטיקה לגאוגרפים

   

  סה"כ שעות לימוד: 11

  סה"כ שעות משוקללות: 11

   

   

   

  שנים ב'- ג'

   

  שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע (13 ש"ס)

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2020

  מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית  (שנה ב')

  2

   

  2

   

  0349.2409

  שיטות מחקר כמותיות (שנה ב')

  2

   

  2

  סטטיסטיקה לגאוגרפים

  0349.2021

  מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (פייתון) (שנה ב')

  2

  1

  3

   

  0910.1500

  פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג')

  2

   

  2

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 9

  סה"כ שעות משוקללות: 9

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2400

  שיטות מחקר איכותניות (שנה ב')

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

  xxxx.0910

  סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג', החל מתשפ"ב)

  2

   

  2

  פרקים במבוא לאקולוגיה

   

  סה"כ שעות לימוד: 4

  סה"כ שעות משוקללות: 4

   

   

  קורסי מיומנויות - שנים ב' ו-ג'

   

  יש לקחת קורסי מיומנויות לפי תחומי ידע החל משנה ב' בהיקף 6 ש"ס בכל תחום ידע, סה"כ 18ש"ס.

   

  סמסטר א'

   

  קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2862

  מודלים של תהליכים גאוגרפיים במרחב-זמן [6]

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ ב',

  סטטיסטיקה

  0349.2002

  מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [6]

  2

  2

  4

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' (בציון 85)

  0349.2918

  חישה מרחוק

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

  0349.2935

  חישה מרחוק בסביבה אורבנית [6]

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

   

   

  קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2670

  מטאורולוגיה סינופטית [8]

  4

   

  4

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  0349.2544

  אזורי אקלים [8]

  2

   

  2

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  0349.2300

  אקלים א"י

  4

   

  4

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  0349.2913

  הידרוגיאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

  4

   

  4

  מבוא למדעי כדור הארץ

  0349.2245

  תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה [6]

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ

  0349.2477

  גאוגרפיה רפואית וסביבה

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2929

  גאוגרפיה היטורית סביבתית בעת החדשה [6]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  1880.0901

  משבר האקלים וקיימות

  2

   

  2

   

  0349.2266

  טיפול בפסולת בישראל [6] [16]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2178

  חופי הים התיכון של ישראל [8]

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ

   

   

   

  קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2464

  מורפולוגיה עירונית

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2264

  עיור, ערים, עירוניות [7]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2527

  תכנון עירוני [6]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני),

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2287

  גאוגרפיה של תיירות ופנאי

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2478

  סוגיות בתכנון תחבורה [8]

  2

   

  2

   

  0349.2118

  גאוגרפיה כלכלית [8]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2902

  גאוגרפיה קוגנטיבית [8]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב,

  מקום וסביבה

   

   

  סמסטר ב'

   

  קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2166

  ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי [6]

  4

   

  4

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

  חישה מרחוק

  0349.2530

  חישה מרחוק: סכנות סביבתיות [8]

  4

   

  4

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

  חישה מרחוק

  0349.2170

  טכנולוגיות איתור וניטור מתקדמות [6]

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

  0349.2870

  קרקעות ישראל [8]

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ

   

   

  קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2748

   

  שינויי אקלים [8]

   

  4

   

  4

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

  0349.2993

  מטאורולוגיה יישומית [8]

  2

   

  2

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

  0349.2860

  יחסי גומלין בין קרקע וסביבה [6] [8]

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ,

  קרקעות ישראל

  0349.2121

  גאופוליטיקה של מים [6]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2929

  גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה [8] [17]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2880

  גבולות ישראל

  2

   

  2

   

  0349.2135

  מי שתייה, סניטציה והיגיינה

  2

   

  2

   

   

   

  קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2345

  עיר ופרבר

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2134

  בריאות, מקום וחברה

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

   

   

  קורסי בחירה מלימודי סביבה, יש לקחת קורס אחד לפי בחירה 2 ש"ס

   

  סמסטר א'

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0910.1000

  דיני איכות הסביבה

  2

   

  2

   

  0910.1100

  מבוא לאקו פילוסופיה

  2

   

  2

   

  0910.1222

  העולם סביבנו

  2

   

  2

   

   

   

   

  שנה ג'

   

  יש לבחור סמינריון אינטגרטיבי אחד מתוך הרשימה (4 ש"ס)

   

  סמסטר א'

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.3003

  סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני וחישה מרחוק

  4

   

  4

  מבוא לגאואינפורמטיקה א'+ב',

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

   

   

  סמסטר ב'

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.3004

  סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני, תשתיות מים ושפכים

  4

   

  4

  מבוא למדעי כדור הארץ,

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

   

   

   


   

  [1]   חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

  [2]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

  [3]   קורס משותף לתלמידי ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ (יינתן בחוג לגאופיזיקה). 

  [4]    החל משנה"ל תשפ"א הקורס סטטיסטיקה לגאוגרפים ישוקלל בהיקף 5 ש"ס (3 ש"ס שיעור + 2 ש"ס תרגיל).

  [5]   החל משנה"ל תשפ"א המבוא לגאואינפורמטיקה ב' ישוקלל בהיקף 3 ש"ס (2 ש"ס שיעור + 1 ש"ס תרגיל).

  [6]   מוכר לתואר שני.

  [7]    שם קודם בידיעון: יסודות הגאוגרפיה העירונית.

  [8]    לא יילמד בתשפ"א.

  [9]    מוכר לתואר שני.

  [10]   מוכר לתואר שני.

  [11]   לא יינתן בתשפ"א.

  [12]   מוכר לתואר שני.

  [13]   לא יינתן בתשפ"א.

  [14]   קורס סיורים – יינתנו בין 3 - 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

  [15]   לא יינתן בתשפ"א.

  [16]   קורס סיורים: יתקיימו 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים. במידה ולא ניתן יהיה לקיים סיורים הקורס יתקיים כמפגש שבועי בהתאם למועד הקורס.

  [17]   כולל ימי סיור.

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive