• ראשי
 • תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

  עודכן: 19.08.2020

   

   (שעות לימוד ושקלול: 124-123 ש"ס) *

  ​​

  מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

  התוכנית החד-חוגית מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתחומי הסביבה הפיזית, גאו-אינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי.

   

  ישנם שני אופנים להתחיל לימודים בתוכנית זו:

  • החל משנה א' (בחירת המסלול בעת הרישום לתואר הראשון) – המסלול כולל חטיבת העשרה בהיקף 18 ש"ס. במסגרת חטיבת העשרה יש להירשם ל-18 ש"ס ממקבץ הקורסים המוצעים בטבלת חטיבת העשרה.  

  • החל משנה ב' – תלמידים שהחלו לימודיהם במסלול דו-חוגי ויבחרו לעבור למסלול חד-חוגי יתקבלו אליו לאחר שהשלימו את כל קורסי החובה של שנה א' בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, בציון ממוצע של 80 ומעלה, וכן השלימו חובות לימוד של 18 ש"ס בחוג השני.

   

  תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" (בהתאם לדרישות הקבלה לתואר שני) אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

   

  תוכנית הלימודים במתכונת זו תקפה עבור תלמידים שהחלו לימודיהם משנת הלימודים תש"ף ואילך. תלמידים אשר החלו לימודיהם בשנים קודמות ילמדו לפי תוכנית הלימודים בידיעון של השנה הראשונה ללימודיהם.

   

   

  מבנה תוכנית הלימודים החד-חוגית בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם:

   

  שנה א' - בסיס

  הדרכה בספריה - חובה

  מבואות - 6 קורסים (21 ש"ס)

  סטטיסטיקה - קורס אחד (5 ש"ס)

  חטיבת העשרה - 18 ש"ס

   

  שנה ב' / ג' - שיעורי חובה תומכים בכל  גופי הידע:

  שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

  שיטות מחקר איכותניות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

  מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

  מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב') - קורס אחד (3 ש"ס)

  פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

  סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג' החל מתשפ"ב) - קורס אחד (2 ש"ס)

   

  שנה ב' / ג' - מיומנויות

  שיעורי מיומנות (18 ש"ס בכל תחום ידע) - 54 ש"ס

  שיעורי בחירה מלימודי סביבה - 2 קורסים (5-4 ש"ס)

   

  שנה ג' - אינטגרציה

  סמינריונים אינטגרטיביים - 2 קורסים (8 ש"ס)

   

   

  הערות:

  1. החל משנת תשפ"א שעות תרגול חובה בקורסים: סטטיסטיקה לגאוגרפיםמבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' ייחשבו במכסת השעות לתואר.

  2. חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

   

   

  * על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משתקללות במניין השעות לתואר.

   

   

   

  תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

   

  שנה א' – בסיס

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.1011

  הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה [1]

   

   

   

   

  0349.1303

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  4

   

  4

   

  0349.1606

   

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק [2]

  2

   

  2

   

  0341.1201

  מבוא למדעי כדור הארץ [3]

  4

   

  4

   

  0349.1817

  סטטיסטיקה לגאוגרפים [4]

  3

  2

  5

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 15

  סה"כ שעות משוקללות: 15

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.1407

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  4

   

  4

   

  0349.1503

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  4

   

  4

   

  0349.1608

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות [5]

  2

  1

  3

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א':  מיפוי וחישה מרחוק,

  סטטיסטיקה לגאוגרפים

   

  סה"כ שעות לימוד: 11

  סה"כ שעות משוקללות: 11

   

   

  שנה א' - חטיבת העשרה

   

  יש להירשם ל-18 ש"ס ממקבץ הקורסים המוצעים במסגרת חטיבת העשרה:

  (היצע הקורסים עלול להשתנות מדי שנה):

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  1009.1820

  מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה

  4

   

  4

   

  1009.1840

  שיטות המשפט הישראלי

  4

   

  4

   

  1009.1102

  מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

  4

   

  4

   

  1031.1400

  מבוא למחשבה פוליטית

  4

   

  4

   

  1031.1900

  מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

  4

   

  4

   

  1031.1800

  מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

  4

   

  4

   

  1041.1102

  מבוא לסוציולוגיה

  4

   

  4

   

  1041.1101

  מבוא לאנתרופולוגיה

  4

   

  4

   

  0671.1001

  הארכיאולוגיה מהי

  2

   

  2

   

  0671.1071

  מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות

  4

   

  4

   

  0671.2420

  יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה

  4

   

  4

   

  0622.1001

  מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה

  2

   

  2

   

  0622.1002

  תולדות העמים המוסלמים

  2

   

  2

   

  0622.1003

  מבוא לדת ולתרבות האסלם

  2

   

  2

   

  0618.1032

  מבוא לפילוסופיה חדשה

  2

   

  2

   

  0618.1018

  מבוא לפילוסופיה של המוסר

  2

   

  2

   

  0618.1019

  מבוא לפילוסופיה פוליטית

  2

   

  2

   

  0618.1059

  מבוא לאסתטיקה

  2

   

  2

   

  0621.1209

  התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה

  2

   

  2

   

  0621.1217

  מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית

  2

   

  2

   

  0455.1512

  מבוא לביולוגיה א'

  5

   

  5

   

  0455.1513

  מבוא לביולוגיה ב'

  4

   

  4

   

   

   

   

   

  שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע (13 ש"ס)

   

  שנים ב' - ג'

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2020

  מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב')

  2

   

  2

   

  0349.2409

  שיטות מחקר כמותיות (שנה ב')

  2

   

  2

  סטטיסטיקה לגאוגרפים

  0349.2021

  מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (פייתון) (שנה ב')

  2

  1

  3

   

  0910.1500

  פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג')

  2

   

  2

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 9

  סה"כ שעות משוקללות: 9

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2400

  שיטות מחקר איכותניות (שנה ב')

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

  xxxx.0910

  סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג' , החל מתשפ"ב)

  2

   

  2

  פרקים במבוא לאקולוגיה

   

  סה"כ שעות לימוד: 4

  סה"כ שעות משוקללות: 4

   

   

  רשימת קורסי מיומנויות - שנים ב' ו-ג'

   

  יש לקחת קורסי מיומנויות לפי תחומי ידע החל משנה ב' בהיקף 18 ש"ס בכל תחום ידע, סה"כ 54 ש"ס.

   

  סמסטר א'

   

  קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2862

  מודלים של תהליכים גאוגרפיים במרחב-זמן [6] [16]

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ ב',

  סטטיסטיקה לגאוגרפים

  0349.2002

  מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [6

  2

  2

  4

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' (בציון 85)

  0349.2918

  חישה מרחוק

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

  0349.2935

  חישה מרחוק בסביבה אורבנית [6

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק
   
   

  קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2670

  מטאורולוגיה סינופטית [12] [8

  4

   

  4

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  0349.2544

  אזורי אקלים [12] [8

  2

   

  2

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  0349.2300

  אקלים א"י

  4

   

  4

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  0349.2913

  הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

  4

   

  4

  מבוא למדעי כדור הארץ

  0349.2245

  תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה [6

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ

  0349.2477

  גאוגרפיה רפואית וסביבה

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב,

  מקום וסביבה

  0349.2929

  גאוגרפיה היטורית סביבתית בעת החדשה [6]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  1880.0901

  משבר האקלים וקיימות

  2

   

  2

   

  0349.2266

  טיפול בפסולת בישראל [117 [17,

  2

   

  2

   

  0349.2178

  חופי הים התיכון של ישראל [8

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ

   
   

  קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2464

  מורפולוגיה עירונית

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2264

  עיור, ערים, עירוניות [7]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2527

  תכנון עירוני [12]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב,

  מקום וסביבה (במקביל לתואר שני),

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2287

  גאוגרפיה של תיירות ופנאי

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב,

  מקום וסביבה,

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2478

  סוגיות בתכנון תחבורה [13]

  2

   

  2

  יסודות הגאוגרפיה הכלכלית

  0349.2118

  גאוגרפיה כלכלית [8

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2902

  גאוגרפיה קוגנטיבית [8

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב,

  מקום וסביבה

   

   

   

  סמסטר ב'

   

  קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2935

  ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי [10]

  4

   

  4

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

  0349.2530

  חישה מרחוק: סכנות סביבתיות [8]

  4

   

  4

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

  חישה מרחוק

  0349.2170

  טכנולוגיות איתור וניטור מתקדמות [12]

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

  0349.2870

  קרקעות ישראל [8]

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ

   
   

  קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2748

   

  שינויי אקלים [8]

   

  4

   

  4

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

  0349.2993

  מטאורולוגיה יישומית [8]

  2

   

  2

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

  0349.2860

  יחסי גומלין בין קרקע וסביבה  [13]

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ,

  קרקעות ישראל

  0349.2292

  גאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון [8]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2121

  גאופוליטיקה של מים [6]

  2

   

  2

   

  0349.2880

  גבולות ישראל

  2

   

  2

   

  0349.2135

  מי שתייה, סניטציה והיגיינה

  2

   

  2

   

   

   

  קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2345

  עיר ופרבר

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

  יסודות הגאוגרפיה העירונית או עיור, ערים, עירוניות

  0349.2134

  בריאות, מקום וחברה

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

   

   

  קורסי בחירה מלימודי סביבה, יש לקחת 2 קורסים לפי בחירה 5-4 ש"ס

   

  סמסטר א'

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0910.1100

  מבוא לאקו פילוסופיה

  2

   

  2

   

  0910.1222

  העולם סביבנו

  2

   

  2

   

  0509.4010

  בין חינוך למדעים למהפכת החלל

  3

   

  3

   

  0910.1000

  דיני איכות הסביבה

  2

   

  2

   

   

   

   

  שנה ג'

   

  יש להירשם לשני סמינריונים אינטגרטיביים (8 ש"ס)

   

  סמסטר א'

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.3003

  סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני וחישה מרחוק

  4

   

  4

  מבוא לגאואינפורמטיקה א'+ב',

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

   

   

  סמסטר ב'

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.3004

  סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני, תשתיות מים ושפכים

  4

   

  4

  מבוא למדעי כדור הארץ,

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

   

   

   


   

  [1]   חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

   [2]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

  [3]    קורס משותף לתלמידי ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ (יינתן בחוג לגאופיזיקה).

  [4]    החל משנה"ל תשפ"א הקורס סטטיסטיקה לגאוגרפים ישוקלל בהיקף 5 ש"ס (3 ש"ס שיעור + 2 ש"ס תרגיל). 

  [5]    החל משנת תשפ"א הקורס מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' ישוקלל בהיקף 3 ש"ס (2 ש"ס + 1 ש"ס).

  [6]   מוכר לתואר שני

   [7]  שם קודם בידיעון: יסודות הגאוגרפיה העירונית.

  [8]    לא יילמד בתשפ"א.

  [9]    מוכר לתואר שני.

  [10]    מוכר לתואר שני.

  [12]   מוכר לתואר שני.

  [13]   לא יינתן בתשפ"א.

  [14]   קורס סיורים, יינתנו בין 3-4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

  [15]   לא יינתן בתשפ"א.

  [16]   שם קודם: מודלים מתמטיים בגאוגרפיה.

  [17]   קורס סיורים – יינתנו 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים. במידה ולא ניתן יהיה לקיים סיורים הקורס יתקיים כמפגש שבועי בהתאם למועד הקורס.

  [18]   הקורס כולל סיורים.

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive