• ראשי
 • תוכנית לימודים דו-חוגית במתמטיקה ובכימיה

  עודכן: 17.08.2020

   

  (שעות לימוד: 159-154 ש"ס, לשיקלול: 155-150 ש"ס) *

   

  יועץ התוכנית:
  פרופ' יעל רויכמן, ביה"ס לכימיה.

   

  תוכנית לימודים זו מורכבת מ-

  1. קורסים בכימיה בהיקף 89-86 ש"ס, לשיקלול: 85-82 ש"ס (מתוכן 8-5 ש"ס קורסי בחירה).

  2. קורסים במתמטיקה בהיקף 70-68 ש"ס (מתוכן 12-10 ש"ס קורסי בחירה).

   

   

  * על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

   

   

   

  תוכנית הלימודים הדו-חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה" בכימיה ובמתמטיקה

   

  שנה א'

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.1105

  כימיה כללית 1

  5

  2

  7

   

  0351.1110

  כימיה כללית 2

  3

  2

  4

   

  0351.1810

  פיזיקה כללית א'1

  4

  2

  6

   

  0366.1101

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

  4

  3

  7

   

  0366.1111

  אלגברה לינארית 1א'

  4

  3

  7

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 32

  סה"כ שעות משוקללות: 31

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.1108

  מעבדה בכימיה 1

  7

   

  7

  כימיה כללית 1,

  כימיה כללית 2,

  קינטיקה במקביל

  0351.1109

  מבוא לכימיה אורגנית

  2

  1

  3

  כימיה כללית 1

  0351.1812

  פיזיקה כללית א'2

  4

  2

  6

  פיזיקה כללית א'1

  0351.1825

  קינטיקה

  2

  1

  3

  כימיה כללית 1,

  כימיה כללית 2,

  חדו"א 1א'

  0366.1102

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

  4

  3

  7

  חדו"א 1א',

  אלגברה לינארית 1א',

  אלגברה לינארית 2א' במקביל

  0366.1112

  אלגברה לינארית 2א'

  4

  2

  6

  אלגברה לינארית 1א'

   

  סה"כ שעות לימוד: 32

  סה"כ שעות משוקללות: 32

   

  שנה ב'

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.1811

  מעבדה בפיזיקה א'1

  4

   

  3

   

  0351.2000

  הדרכת בטיחות

   

   

   

   

  0351.2202

  תרמודינמיקה

  4

  2

  6

  קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית)

  0351.2304

  כימיה אורגנית 1

  4

  1

  5

  כימיה כללית 1,  

  מבוא לכימיה אורגנית

  0366.1105

  מבוא לתורת הקבוצות

  2

  1

  3

   

  0366.1123

  מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

  2

  1

  3

  מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

  חדו"א 1א',

  אלגברה לינארית 1א'

  0366.2103

  משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

  3

  1

  4

  אלגברה לינארית 2א',

  חדו"א 2א'

   

  סה"כ שעות לימוד: 25

  סה"כ שעות משוקללות: 24

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.2206

  קוונטים וקשר כימי

  5

  2

  6

  קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית),

  תרמודינמיקה

  0351.2210

  מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

  4

   

  4

  קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית(,

  תרמודינמיקה,  

  מעבדה בפיזיקה א'1

  0351.2212

  אופקים בכימיה  [1]

  2

   

  1

   

  0351.2302

  מעבדה בכימיה אורגנית

  8

   

  8

  כימיה אורגנית 1,

  מעבדה בכימיה 1,

  כימיה אורגנית 2 במקביל

  0351.2305

  כימיה אורגנית 2

  4

  1

  5

  כימיה אורגנית 1

  0366.2010

  מבוא להסתברות

  3

  2

  5

  חדו"א 2א' במקביל,

  אלגברה לינארית 2א',

  מבוא לתורת הקבוצות,

  מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

  0366.1106

  מבוא כללי למדעי המחשב

  3

  1

  4

  מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

   

  סה"כ שעות לימוד: 35

  סה"כ שעות משוקללות: 33

   

   

  שנה ג'

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.3002

  הדרכת בטיחות

   

   

   

   

  0351.3208

  מבוא לספקטרוסקופיה

  2

  1

  3

  קוונטים וקשר כימי

  0366.2105

  אנליזה נומרית

  3

  1

  4

  חדו"א 2א',

  אלגברה לינארית 2א',

  מבוא כללי למדעי המחשב או מבוא מורחב למדעי המחשב

  0366.2123

  תורת הפונקציות המרוכבות 1

  3

  1

  4

  חדו"א 2א'

  0366.xxxx

  סמינר במתמטיקה

  4

   

  4

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 15

  סה"כ שעות משוקללות: 15

   

   

  סמסטר א'- בחירה

  סה"כ 8-5 ש"ס קורסי בחירה בכימיה מתוך רשימות הקורסים בסמסטר א' ו-ב':

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.2803

  פיזיקה כללית ב'1

  3

  2

  5

  פיזיקה כללית א'1,

  פיזיקה כללית א'2,

  אלגברה לינארית 1א',  

  חדו"א 1א',

  חדו"א 2א'

  0351.3108

  סימטריה

  3

   

  3

  קוונטים וקשר כימי,

  קורסי מתמטיקה של שנה א'

  0351.3113

  מבוא לתופעות אקראיות [2]

  3

   

  3

  מומלץ ללמוד תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל,

  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

  0351.3207

  יסודות התהודה המגנטית [5]

  3

  1

  4

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.3209

  תרמודינמיקה סטטיסטית

  3

   

  3

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.3212

  כימיה קוונטית [5]

  4

   

  4

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.3308

  יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

  2

   

  2

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2

  0351.3311

  יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית

  2

   

  2

   

  0351.3402

  שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

  2

   

  2

  קורסי הכימיה של שנה א'

  0351.3312

  סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)

  6

   

  6

  בתיאום עם המנחה,

  הדרכת בטיחות

  0351.3816

  מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

  4

   

  4

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי,

  מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

  מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

  0351.4054

  תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים

  2

   

  2

  פיזיקה כללית א'1,

  פיזיקה כללית א'2,

  פיזיקה כללית ב'1,

  קוונטים וקשר כימי,

  מומלץ מבוא למצב מוצק

  0351.4110

  עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו-כימיות

  2

   

  2

  כימיה אורגנית 1, 2,

  קינטיקה

  תרמודינמיקה

  או קורסים מקבילים ברפואה/הנדסה באישור מרכזי הקורס

   
   
   

  סמסטר ב' - קורסי בחירה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0351.3203

  כימיה אורגנית פיזיקלית [3][4]

  2

   

  2

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2,

  מעבדה בכימיה אורגנית

  0351.3217

  מבוא לתורת המצב המוצק

  3

   

  3

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.3302

  כימיה אורגנית מתקדמת [3]

  3

   

  3

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2

  0351.3312

  סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)

  6

   

  6

  בתיאום עם המנחה,

  הדרכת בטיחות

  0351.3407

  מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

  4

   

  4

  שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

  מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

  0351.3408

  כימיה אי-אורגנית מתקדמת

  2

   

  2

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2

  0351.3820

  אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [4] ,[3]  

  2

   

  2

  כימיה אורגנית 1,

  כימיה אורגנית 2,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.3220

  כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות

  2

   

  2

  תרמודינמיקה

  0351.4101

  מבוא לדינמיקה כימית 5

  3

   

  3

  קינטיקה,

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

  0351.4822

  תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה 5

  3

   

  3

  תרמודינמיקה,

  קוונטים וקשר כימי

   

   

  קורסי בחירה במתמטיקה

   

  סמסטר א' + ב'

   

  סה"כ 12-10 ש"ס קורסי בחירה במתמטיקה מתוך רשימות הקורסים בסמסטר א' ו- ב':

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2100

  הסתברות למדעים

  3

  1

  4

  מבוא להסתברות,

  חדו"א 2א'

  0366.2106

  פונקציות ממשיות

  3

  1

  4

  חדו"א 1א'

  0366.2115

  טופולוגיה

  3

  1

  4

  מבוא לתורת הקבוצות,

  חדו"א 1א'

  0366.2132

  אלגברה ב'1

  3

  1

  4

  אלגברה לינארית 2א'

  0366.2133

  אלגברה ב'2

  3

  1

  4

  אלגברה ב'1

  0366.2140

  תורת המספרים

  3

  1

  4

  חדו"א 2א',

  אלגברה לינארית 2א'

  0366.2141

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

  3

  1

  4

  חדו"א 2א',

  אלגברה לינארית 2א'

  0366.2180

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

  3

  1

   

  חדו"א 3

  0366.2219

  גיאומטריה דיפרנציאלית

  3

  1

  4

  אלגברה לינארית 2א',

   חדו"א 3 או במקביל

  0366.3020

  משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

  3

  1

  4

  חדו"א 4,

  משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

  תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

  0366.3117

  הצגות של חבורות סופיות

  3

   

  3

  אלגברה ב'1

  0366.3291

  מבוא לגיאומטריה אלגברית

  3

   

  3

  אלגברה ב'1,

  אלגברה ב'2 במקביל

  0366.3292

  אלגברה ב'3

  3

  1

  4

  אלגברה ב'1,

  אלגברה ב'2 במקביל

   
   
   

   

  [1]   הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

  [2]    הקורס יילמד באנגלית.

  [3]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

  [4]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

  [5]   לא יינתן בתשפ"א.

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive