• ראשי
 • תוכנית לימודים דו-חוגית במתמטיקה שימושית וסטטיסטיקה להייטק

  עודכן: 16.08.2020

   

  (שעות לימוד: 133-131) *

  תוכנית לימודים זו  שמה דגש על  השכלה מתמטית וסטטיסטית שרלוונטית לתעשייה ולהייטק. תוכנית זו מקנה לסטודנטים השכלה מתמטית וסטטיסטית נרחבת תוך מתן דגש על היבטיה היישומיים והחישוביים, הנדרשים לפתרון בעיות מדעיות בתעשייה ובמחקר. בעיות אלו מתאפיינות ברב תחומיות ופתרונן משלב לעיתים קרובות תיאוריה מתמטית ותיאוריה סטטיסטית יחד עם כלים חישוביים וסטטיסטיים. על כן, תוכנית הלימוד בתוכנית מאפשרת לסטודנטים לקבל בסיס מתמטי וסטטיסטי רחב יחד עם הרקע הנדרש בתכנות ובמתמטיקה חישובית. עם זאת התוכנית בנויה כך שכל סטודנט יוכל להעמיק בתחומים המעניינים אותו.

   

  שם התואר שיוענק הוא "בוגר אוניברסיטה במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים". בגיליון הציונים יצוין שמדובר במסלול דו-חוגי במתמטיקה שימושית וסטטיסטיקה להיי-טק.

   

  ציון גמר

  עם סיום הלימודים יקבלו המסיימים שני ציוני גמר, ציון הגמר המורכב מהציונים המשוקללים של כל הקורסים שנדרש התלמיד ללמוד להלן בהתאם לקורסי הבחירה: במתמטיקה (89-73 ש"ס), בסטטיסטיקה וחקר ביצועים (57-43 ש"ס).

   

  הקורסים "מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים" ו"הסתברות למדעים" או "הסתברות למתמטיקאים" ו"מבני נתונים ואלגוריתמים" ישוקללו בציון הגמר בסטטיסטיקה וחקר ביצועים.

   

  הקורסים "תכנות 2 – שפת C" ו-"מעבדה מתקדמת בשפת C" ישוקללו בציון הגמר במתמטיקה.

   

   

  * על שעות אלה יש להוסיף קורסי העשרה בהיקף של 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

   

   

   

  תוכנית לימודים דו-חוגית במתמטיקה שימושית וסטטיסטיקה להייטק

   

  שנה א'

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0366.1101

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

  4

  3

   

   

  0366.1111

  אלגברה לינארית 1א'

  4

  3

   

   

  0365.1101

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

  3

  1

   

   

  0366.1105

  מבוא לתורת הקבוצות [1]

  2

  1

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 21

  סה"כ שעות משוקללות: 21

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0366.1123

  מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

  2

  1

   

  מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

  חדו"א 1א',

  אלגברה לינארית 1א'

  0366.1106

  מבוא כללי למדעי המחשב

  3

  1

   

   

  0366.1102

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

  4

  3

   

  חדו"א 1א',

  אלגברה לינארית 2א' במקביל

  0366.1112

  אלגברה לינארית 2א'

  4

  2

   

  אלגברה לינארית 1א'

  0365.1813

  מבוא לסטטיסטיקה

  3

  2

   

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר,

  מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה

  ניתן ללמוד במקביל [1]
   

  סה"כ שעות לימוד: 25

  סה"כ שעות משוקללות: 25

   

   

  שנה ב'

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2100

  הסתברות למדעים

  3

  1

   

  מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

  חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

  0366.2141

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

   3

   1

   

  חדו"א 2א',

  אלגברה לינארית 2 א'

  0365.2303

  מבני נתונים ואלגוריתמים

  3

  1

   

  מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב או מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים,

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות (במקביל),

  חקב"צ 1 או מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים במקביל

   

  0512.1820

  תכנות 2 - שפתC  

  2

  2

  3

  מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב

  0366.2105

  אנליזה נומרית

  3

  1

   

  אלגברה לינארית 2א',

  חדו"א 2א',

  מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב

  0366.2123

  תורת הפונקציות המרוכבות 1

  3

  1

   

  חדו"א 2א',

  חדו"א 3 במקביל

   

  סה"כ שעות לימוד: 24

  סה"כ שעות משוקללות: 24

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0366.2180

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

  3

  1

   

  חדו"א 3

  0366.2813

  חישוב מדעי

   4

   1

   

  מד"ר 1,  

  אנליזה נומרית,

  תורת הפונקציות המרוכבות 1

  0512.4493

  מעבדה מתקדמת בשפת C

  3

  1

  2

  תכנות 2 - שפת C ,

  מבני נתונים ואלגוריתמים

  0365.2103

  תיאוריה סטטיסטית

  3

  2

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

  0366.2103

  משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 [2]

  3

  1

   

  אלגברה לינארית 2א',

  חדו"א 2א',

  חדו"א 3 במקביל

   

  סה"כ שעות לימוד: 22

  סה"כ שעות משוקללות: 22

   

   

  שנה ג'

   

  סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2302

  חקר ביצועים 1

  3

  1

   

  חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

  אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

  0365.2305

  מודלים סטטיסטיים א’

  3

  1

   

  מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי במקביל,

  אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

  0365.2101

  חישוב סטטיסטי

  3

  2

   

  מבוא לסטטיסטיקה, 

  מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה ,

  הסתברות למדעים, או הסתברות לדו-חוגי או הסתברות למתמטיקאים או קורס הסתברות אחר באישור המרצה

  0365.2111

  מבוא לתהליכים סטוכסטיים

  3

   

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

  אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

  0365.3130

  מבוא ללמידה סטטיסטית

  3

   

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

  מודלים סטטיסטיים א׳

   

  0366.3340

  פרויקט במתמטיקה חישובית

  3

   

   

  חישוב מדעי במקביל,

  מד"ר 1

  0366.3013

  או

  0365.3421

  או

  0365.3344

  סמינר במתמטיקה שימושית

  או

  סמינר בחקר ביצועים  [4]

  או

  סמינר בסטטיסטיקה 1

  4

   

  2

   

  2

   

   

  אנליזה נומרית

   

  חקר ביצועים 1

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

  מודלים סטטיסטיים א'

   

  סה"כ שעות לימוד: 26-24

  סה"כ שעות משוקללות: 26-24

   

   

  סמסטר א' + ב' - קורסי בחירה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0366.xxxx

  קורסי בחירה (ראה פירוט למטה)

  15

   

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 15

  סה"כ שעות משוקללות: 15

   

   

  קורסי בחירה:

  • לפחות שני קורסים מרשימת הקורסים המופיעים תחת "דו-חוגי במתמטיקה וסטטיסטיקה להייטק – קורסי בחירה"

  • לפחות קורס בחירה אחד בסטטיסטיקה או חקר ביצועים (מספר קורס מתחיל ב-0365).

  • השתתפות בקורס לתואר שני (מספר קורס xxxx.4xxxx) דורשת אישור של מרצה הקורס.

  • ניתן לקחת כל קורס בחירה מתקדם במתמטיקה, בסטטיסטיקה ובחקר ביצועים בכפוף לאישור היועץ.

  • בנוסף, באישור היועץ, ובכפוף לאילוצי מקום, שני קורסים ממכסת הקורסים ניתן לקחת בפקולטות לניהול והנדסה.

  • ניתן לקחת קורסי בחירה החל משנה ב'.

   

  דו-חוגי במתמטיקה וסטטיסטיקה להייטק – קורסי בחירה

   

  קורסים יישומיים

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2304

  מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית

  3

   

   

  חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב,

  אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב

  0365.3109

  מודלים סטטיסטיים ב'

  3

  1

   

  מודלים סטטיסטיים א'

  0365.4078

  סטטיסטיקה לעידן ה-Big Data

  3

   

   

   

  0365.3531

  חקר ביצועים 2

  3

   

   

  חקר ביצועים 1 או אלגוריתמים,

  הסתברות למתמטיקאים או הסתברות למדעים או הסתברות לדו חוגי

  0372.4003

  היבטים מתמטיים בעיבוד אותות דיגיטליים

  3

   

   

   

   0372.4520

  שיטות מתמטיות לעיבוד וניתוח תמונות

  3

   

   

   

  0372.4001

  שיטות ספקטרליות בעיבוד מידע

  3

   

   

   

  0365.4150

  אופטימיזציה קומבינטורית 2  [6]

  3

   

   

   

  0365.4125

  אופטימיזציה קומבינטורית 1  [7]

  3

   

   

   

   0372.4002

  מודלים מתמטיים

  3

   

   

  משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

  אנליזה נומרית,

  משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1 (במקביל)

  0372.4010

  מתמטיקה במימון: נושאים נבחרים ויישומים

  3

   

   

   

   
   

  קורסים עיוניים

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0366.2106

  פונקציות ממשיות

  3

   1

   

  חדו"א 2א',

  אלגברה לינארית 2 א',

  חדו"א 3 במקביל

  0366.3021

  מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

  3

   1

   

  מבוא לתורת הקבוצות,

  חדו"א 2א',

  אלגברה לינארית 2א', 

  תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל,

  מד"ר 1 במקביל

  0366.2140

  תורת המספרים

  3

   1

   

  חדו"א 2א',

  אלגברה לינארית 2 א' במקביל

  0366.3020

  משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

  3

   1

   

  חדו"א  4,

  משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

  תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

  0366.2219

  גיאומטריה דיפרנציאלית

  3

   1

   

  אלגברה לינארית 2א',

  חדו"א 3 במקביל

  0366.3353

  שיטות מתמטיות בתורת המשחקים

  3

  1

   

  חדו"א 2א, אלגברה לינארית 2א,

   מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

  0366.3360

  חשבון וריאציות

  3

   

   

  חדו"א 2א',

  משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

  0366.3025

  מבוא לאנליזה הרמונית

  3

   

   

  פונקציות ממשיות,

  מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים במקביל

  0366.3267

  תורת הגרפים

  3

   

   

  אלגברה לינארית 1א',

  מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפיםמבוא להסתברות

  0366.3022

  מבוא לאנליזה פונקציונלית

  3

   1

   

  מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

  0365.3308

  משחקים שיתופיים

  3

   

   

  חדו״א 2א' או חדו"א 2ב'

  0365.3118

  משחקים לא שיתופיים

  3

   

   

   מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטקאים,

  חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

  0365.4133

  תיאוריה סטטיסטית מתקדמת

  3

   

   

  תיאוריה סטטיסטית

   

   

   

   

  [1]   ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.

  [2]  הקורס יתקיים בשפה האנגלית.

  [3]  תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנת תשע”ט כולל, ילמדו את הקורס רגרסיה (0365.3247), בהיקף 3 ש”ס. הקורס יינתן בפעם האחרונה בשנת הלימודים תש”ף.

  [4]  הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

  [5]  סטודנטים במסלול הייטק רשאים לקחת במקום הקורס "מבוא למחשבים לסטטיסטקאים" את "מבוא כללי למדעי המחשב"ניתן ללמוד במקביל לקורס מבוא לסטטיסטיקה. סטודנטים שבוחרים ללמוד את הקורס מבוא כללי למדעי המחשב נדרשים ללמוד באופן עצמאי את שפת R.

  [6]  הקורס ניתן עד שנת תש"ף תחת השם "אלגוריתמי קירוב לאופטימיזציה קומבינטורית".

  [7]  הקורס ניתן עד שנת תש"ף תחת השם "זרימה ברשתות".

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive