• ראשי
 • תוכנית לימודים במתמטיקה ובשתי חטיבות מורחבות מבין: כלכלה, פסיכולוגיה, פילוסופיה

  עודכן: 18.08.2020

   

  (134 ש"ס)

   

  תאור התוכנית ומטרותיה

  תכונית הלימודים המוצעת מיועדת לתת לתלמידים בעלי סקרנות אינטלקטואלית, המעוניינים להרחיב את יריעת הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" לקראת לימודים גבוהים, מסגרת לימודים ייחודית ויוקרתית. התכנית תאפשר להם לרכוש במהלך הלימודים בסיס מוצק ורחב הן במתמטיקה והן בשני תחומים נוספים במדעי החברה והרוח. כוונת התכנית היא לחזק מגמות מחקריות מתחומים של מדעי החברה והרוח בהם יש לרקע המתמטי חשיבות מכרעת.

   

  מבנה תוכנית הלימודים *

  מסגרת הלימודים היא התוכנית הדו-חוגית (הקיימת) במתמטיקה עם חוג נוסף מפקולטה אחרת, כאשר במקום לימודים בחוג הנוסף, ילמד התלמיד שתי חטיבות מורחבות מתוך החוגים: כלכלה, פסיכולוגיה, פילוסופיה.

   

  תוכנית הלימודים כוללת 134 ש"ס, מהן:

  1. במתמטיקה - 70 ש"ס.

  2. בשתי החטיבות - 32 ש"ס בכל חטיבה.

   

   

  * הטיפול בתלמידים הוא במזכירות תלמידי בית הספר למדעי המתמטיקה. הרישום לקורסים בלימודי החטיבות יתבצע בחוגים הרלבנטיים.

   

   

   

  תוכנית לימודים במתמטיקה ובשתי חטיבות מורחבות מבין: כלכלה, פסיכולוגיה, פילוסופיה

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

   

  מתמטיקה

   

  שנה א'

   

  סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0366.1101

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

  4

  3

   

   

  0366.1102

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

  4

  3

   

  חדו"א 1א',

  אלגברה לינארית 2א' במקביל

  0366.1105

  מבוא לתורת הקבוצות [1]

  2

  1

   

   

  0366.1106

  מבוא כללי למדעי המחשב

  3

  1

   

   

  0366.1111

  אלגברה לינארית 1א'

  4

  3

   

   

  0366.1112

  אלגברה לינארית 2א'

  4

  2

   

  אלגברה לינארית 1א'

  0366.1123

  מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

  2

  1

   

  מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

  חדו"א 1א',

  אלגברה לינארית 1א'

   

  סה"כ שעות לימוד: 37

  סה"כ שעות משוקללות: 37

   

   

  שנים ב' – ג'

   

  סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0366.2010

  מבוא להסתברות

  3

  2

   

  חדו"א 2א' במקביל,

  אלגברה לינארית 2א' במקביל, מבוא לתורת הקבוצות,

  מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

  0366.2103

  משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 [2]

  3

  1

   

  אלגברה לינארית 2א',

  חדו"א 2א',

  חדו"א 3 במקביל

  0366.2105

  אנליזה נומרית

  3

  1

   

  אלגברה לינארית 2 א',

  חדו"א 2א',

  מבוא כללי למדעי המחשב או מבוא מורחב למדעי המחשב

  0366.2123

  תורת הפונקציות המרוכבות 1

  3

  1

   

  חדו"א 2א',

  חדו"א 3 במקביל

  0366.2141

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

  3

   1

   

  חדו"א 2א',

  אלגברה לינארית 2א'

  0366.xxxx

  סמינר

  4

   

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 25

  סה"כ שעות משוקללות: 25

   

   

  סמסטר א' + ב' - קורסי בחירה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

   

  שני קורסים מ"שביעיית הבחירה" [3]  או קורס אחד מ"שביעיית הבחירה" וגם

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

  8

   

   

   

   

   

  כלכלה [4]

   

  שנים א'- ב'

   

  קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  היקף בש"ס

  1011.2102

   מאקרו כלכלה א'

  5

  1011.2103

   מיקרו-כלכלה 1

  5

  1011.2104

   מיקרו כלכלה 3

  5

  1011.2105

   מאקרו כלכלה ב'

  3

  1011.2109

   מיקרו-כלכלה 2

  5

   

  סה"כ היקף בש"ס: 23

   

   

  שנים ג'

   

  קורסי בחירה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  היקף בש"ס

  1011.xxxx

  קורסי בחירה - שנה ג'

  ראה פירוט קורסי בחירה בכלכלה 1

  9

   

  סה"כ היקף בש"ס: 9

   

   

  פילוסופיה [5]

   

  שנה א'

   

  קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  היקף בש"ס

  0618.1012

  מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל

  4

  0618.1032

  מבוא לפילוסופיה חדשה

  2

  0618.1068

  מיומנות יסוד: קריאה מודרכת  דקארט

  2

   

  סה"כ היקף בש"ס: 8

   

   

  שנה א' ו / או שנה ב'

  קורסי חובה

  יש לבחור שלושה מבואות תחומיים מתוך הקורסים הבאים:

  מס' הקורס

  שם הקורס

  היקף בש"ס

  0618.7458

  שיעור המשך בלוגיקה

  4

  0618.1015

  מבוא לפילוסופיה של השפה

  2

  0618.1037

  מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה

  2

  0618.1041

  מבוא לפילוסופיה של המדע

  2

   

  סה"כ היקף בש"ס: 6/8

   

   

  שנה ב'

   

  קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  היקף בש"ס

  0618.2068

  שיעור יסוד/שיעורי קריאה/מבוא תחומי/פילוסופיה במאה ה-19

  8/10

   

  שיעורי המשך במדע/שפה/מטאפיזיקה ותורת ההכרה

  2

   

  סה"כ היקף בש"ס: 10/12

  *למעט שיעור ההמשך + התרגיל בפילוסופיה של המדע הניתן בסמסטר ב'.

   

   

  שנה ג'

   

  קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  היקף בש"ס

  XXXX.0618

  סמינריון בתחום רלוונטי למסלול (הגשת עבודת רפראט)**

  4

  XXXX.0618

  שני שיעורי יסוד/שיעורי קריאה/מבוא תחומי

  4

   

  סה"כ היקף בש"ס : 8

   

  **אם הסמינריון בהיקף 2 ש"ס, על התלמידים ללמוד שיעור בחירה נוסף בתחום.

   

  סה"כ בחטיבה 32 ש"ס

   

   

  פסיכולוגיה [6]

   

  שנה א'

   

  קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  היקף בש"ס

  1071.1102

  מבוא לפסיכולוגיה

  2

  1071.1121

  פסיכולוגיה פיזיולוגית א'

  2

  1071.1122

  פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

  2

  1071.1123

  מבוא לתורות האישיות

  2

   

  סה"כ היקף בש"ס: 8

   

   

  שנה ב'

   

  קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  היקף בש"ס

  1071.2904

  מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

  2

  1071.2909

  תפיסה ופסיכופיזיקה

  2

  1071.2911

  למידה- התניה קלאסית ואופרנטית: תופעות בסיסיות וניתוח תיאורטי

  2

  1071.3109

  מבוא לפסיכופתולוגיה

  2

   

  קורס בחירה

  4

   

  סה"כ היקף בש"ס: 12

   

   

  שנה ג'

   

  קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  היקף בש"ס

  1071.2815

  פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי

  2

  1071.2816

  פסיכולוגיה חברתית: מהבינאישי לקבוצתי

  2

  1071.2907

  מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

  2

   

  קורס בחירה

  2

  1071.3111

  מבחנים והערכה

  2

  1071.3144

  The Quest for Meaning and Human Nature in Modernity

  2

   

  סה"כ היקף בש"ס: 12

   

  לתשומת לב: קיימת דרישת קדם - מבחן פטור בסטטיסטיקה. לפרטים ניתן לפנות למזכירות החוג לפסיכולוגיה, טל' 03-6408839.

   

  סה"כ: 32 שעות בחטיבה

   

   


   

  [1]   ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.

  [2]    הקורס יתקיים בשפה האנגלית.

  [3]   "שביעיית הבחירה" כוללת את הקורסים: 'אלגברה ב' 1'. כל אחד מהקורסים הוא בהיקף 4 ש"ס (ראה תוכנית לימודים חד-חוגית במתמטיקה - שנים ב'-ג').

  [4]    הרישום לקורסי החטיבה בכלכלה יתקיים במסגרת הרישום לכלכלה.

  [5]    הרישום לקורסי החטיבה בפילוסופיה יתקיים במסגרת הרישום לפילוסופיה.

  [6]    הרישום לקורסי החטיבה בפסיכולוגיה יתקיים במסגרת הרישום לפסיכולוגיה.

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive