• ראשי
 • תוכנית לימודים חד-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חטיבה במדעי המוח

  עודכן: 09.08.2020

   

  (שעות לימוד: 138-137 ש"ס) *

  תוכנית זו מתמקדת בלימודי סטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חטיבה במדעי המוח. התלמידים ירכשו את הכלים המתמטיים והסטטיסטיים המשמשים את הסטטיסטיקאים, תוך מתן דגש על שיטות סטטיסטיות הנחוצות במיוחד למדעי המוח. התכנית תכשיר את התלמידים כסטטיסטיקאים לכל דבר, תקנה לתלמידים בסיס חזק בתחום מדעי המוח, בכדי לאפשר להם להשתלב בלימודי המשך בתחום. ישלבו במחקרם חשיבה סטטיסטית ושיטות מתקדמות בסטטיסטיקה וחקר ביצועים. תלמידי התוכנית יוכלו להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים בסטטיסטיקה וחקר ביצועים ובמדעי המוח, ללא צורך בהשלמות.

   

   

  * על שעות אלה יש להוסיף קורס אחד במסגרת "כלים שלובים".

   

   

   

  תוכנית לימודים חד-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חטיבה במדעי המוח

   

  שנה א'

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

   

  קורסי חובה בסטטיסטקה וחקב"צ - סמסטר א'-ב'

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.1101

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

  3

   1

   

   

  0365.1800

  מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים

  3

  1

   

   

  0365.1813

  מבוא לסטטיסטיקה

  3

  2

   

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר,

  מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה.

  ניתן ללמוד במקביל

  0366.1101

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

  4

  3

   

   

  0366.1102

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

  4

  3

   

  חדו"א 1א',

  אלגברה לינארית 2א' במקביל

  0366.1105

  מבוא לתורת הקבוצות [1]

  2

  1

   

   

  0366.1111

  אלגברה לינארית 1א'

  4

  3

   

   

  0366.1112

  אלגברה לינארית 2א'

  4

  2

   

  אלגברה לינארית 1א'

  0366.1123

  מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

  2

  1

   

  מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

  חדו"א 1א',

  אלגברה לינארית 1א'

   

  סה"כ שעות לימוד: 46

  סה"כ שעות משוקללות: 46

   

   

  קורסי חובה במדעי המוח

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  1500.1010

  סמינר סוגיות במדעי המוח

  2

   

   

   

   

  1500.1013

  מבוא לפיזיקה למדעי המוח

  1

   

   

   

  1500.1012

  מבוא לכימיה

  1

   

   

   

  1500.1002

  מבוא לביולוגיה של התא

  2

   

   

   

  1500.1003

  מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

  1

   

   

   

  1500.1004

  מבוא למדעי הפסיכולוגיה- מקוון

  2

   

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 9

  סה"כ שעות משוקללות: 9

   

   

  שנה ב'

   

  קורסי חובה בסטטיסטיקה וחקב"צ

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2100

  הסתברות למדעים

  3

  1

   

   מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

  חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

  0365.2302

  חקר ביצועים 1

  3

  1

   

  חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

  אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

  0366.2141

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

  3

  1

   

  חדו"א 2א',

  אלגברה לינארית 2א'

   

  סה"כ שעות לימוד: 12

  סה"כ שעות משוקללות: 12

   

   

  שנים ב' + ג'

   

  קורסי חובה בסטטיסטיקה וחקב"צ

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2101

  חישוב סטטיסטי

  3

  2

   

  מבוא לסטטיסטיקה, מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה

  הסתברות למדעים, או הסתברות לדו-חוגי או הסתברות למתמטיקאים או קורס הסתברות אחר באישור המרצה

  0365.2103

  תיאוריה סטטיסטית

  3

  2

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי

  0365.2111

  מבוא לתהליכים סטוכסטיים

  3

   

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

  אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

  0365.2305

  מודלים סטטיסטיים א’

  3

  1

   

  מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי במקביל,

  אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

  0365.3109

  מודלים סטטיסטיים ב’
   

  3

  1

   

  מודלים סטטיסטיים א'

  0365.3211

  או

  0365.3344

   

  או

  0365.3421

  סמינר בהסתברות [4] 

  או

  סמינר בסטטיסטיקה 3

   

  או

  סמינר בחקר ביצועים [5]

  2

   

  2

   

   

  2

   

   

  מבוא לתהליכים סטוכסטיים

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

  מודלים סטטיסטיים א’ או מודלים סטטיסטיים ב’

   

  חקר ביצועים 1

  0365.3531

  חקר ביצועים 2

  3

   

   

  חקר ביצועים 1 או אלגוריתמים,

  הסתברות למתמטיקאים או הסתברות למדעים או הסתברות לדו חוגי

   

  סה"כ שעות לימוד: 26

  סה"כ שעות משוקללות: 26

   

   

  קורסי בחירה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.xxxx

  קורסי בחירה בסטטיסטיקה
  ובחקר ביצועים

  12

   

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 12

  סה"כ שעות משוקללות: 12

   

   

  קורסי בחירה בסטטיסטיקה וחקב"צ

   

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2501

  דגימה

  3

   

   

  מבוא לסטטיסטיקה, הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי במקביל

  0365.3108

  מבוא מתמטי לתורת המימון

  3

   

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

  אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1ב',

  חדו"א 2א' או חדו"א 2ב' במקביל

  0365.2304

  מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית

  3

   

   

  חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב׳,

  אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב׳

  0365.3118

  משחקים לֹא שיתופיים

  3

   

   

  מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

  חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

  0365.3120

  כלכלה מתמטית א'

  3

   

   

  מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

  חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

  0365.3237

  תורת ההחלטות

  3

   

   

  מבוא להסתברות,

  חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

  0365.3130

  מבוא ללמידה סטטיסטית

  3

   

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

  מודלים סטטיסטיים א׳

  0365.3308

  משחקים שיתופיים

  3

   

   

  חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

  0365.4218

  ניתוח לוחות שכיחות

  3

   

   

  מודלים סטטיסטיים ב’ או מודלים סטטיסטיים א’

   

   

  שנה ב'

   

  קורסי חובה במדעי המוח

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  דרישות קדם

  1500.2004

  מבוא לפיזיולוגיה

  2

  1

   

  1500.2005

  מבנה המוח (שנתי)

  4

   

   

  1500.2006

  מבנה המוח-מעבדה (שנתי)

  2

   

   

  1500.2000

  נוירוביולוגיה

  3

  1

   

  1500.2010

  סמינר מדעי המוח ב' (שנתי)

  2

   

   

  1500.2061

  מעבדת פרויקט במדעי המוח

  6

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 21

  סה"כ שעות משוקללות: 21

   

   

  שנה ג'

   

  קורסי חובה במדעי המוח

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  דרישות קדם

  1501.1005

  מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית

  3

   

   

  1501.3001

  מעבדה בפיזיולויגה ונוירוביולוגיה

  3

   

   

  1500.3010

  סמינר מדעי המוח ג' (שנתי)

  2

   

   

  1500.XXXX

  קורסי בחירה ממגוון קורסי הבחירה של ביה"ס למדעי המוח

  4/3

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 12/11

  סה"כ שעות משוקללות: 12/11

   

   

  קורסי בחירה ממדעי המוח

   

  יש להרשם לקורסים מתוך הרשימה הנ"ל להשלמת 33 ש"ס במדעי המוח:

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  דרישות קדם

  1500.3001

  מעבדה בפיזיולוגיה ונוירוביולוגיה

  3

   

   

  0455.3505

  מיפוי המוח ודימות מוחי

  3

   

   

  0555.4570

  מבוא הנדסי ל MRI

  4

   

   

  0555.4712

  מבוא לנוירופרוטזות

  4

   

   

  1500.3004

  מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים

  4

   

   

  0455.2807

  התנהגות בע"ח

  3

   

   

  1501.1022

  מדע: הטוב הרע והמכוער*

  2

   

   

  0491.3229

  עיבוד אותות ביולוגייים*

  4

   

   

  0368.3105

  ביולוגיה מבנית חישובית

  4

   

   

  1071.2337

  מודלים חישוביים בפסיכולוגיה

  2

  2

   

  0421.3815

  מידול של מערכות ביולוגיות*

  3

   

   

   

  * לשנה ג' בלבד

  ניתן ללמוד קורסים נוספים מתוך רשימת ההקבצים באתר בית הספר באישור יועצי התוכנית.

  ייתכנו שינויים בהרכב הקורסים. יש להתעדכן באתר בית הספר.

   

   

   

  [1]    ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.

  [2]    תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנת תשע”ט כולל, ילמדו את הקורס רגרסיה (0365.3247) בהיקף 3 ש”ס. הקורס יינתן בפעם האחרונה בשנת הלימודים תש”ף.

  [3]   החל משנת הלימודים תשפ"א, ינתן הקורס מודלים סטטיסטיים ב' (בהיקף של 4 ש"ס) במקום קורס תכנון ניסויים וניתוח שונות. הקורס יינתן בפעם האחרונה בשנת הלימודים תש"ף.

  [4]   הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

  [5]   הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive