• ראשי
 • תוכנית לימודים בפיזיקה ובהנדסת חשמל

  עודכן: 02.08.2021

   

  סה"כ שעות בתוכנית 223 ש"ס

  (שעות לימוד בפיזיקה בלבד: 120-101 ש"ס, שעות לשיקלול: 115-96 ש"ס)

   

  שעות "שאר רוח" כלולות בשעות הלימוד בהנדסת חשמל

  (4 ש"ס).

  (תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

   

   

  תוכנית הלימודים בפיזיקה ובהנדסת חשמל מופעלת במשותף על ידי בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה והפקולטה להנדסה - המגמה להנדסת חשמל. מטרת שילוב לימודים זה היא להכשיר עתודת חוקרים ומהנדסים, אשר חלקה ימשיך בלימודים לתארים גבוהים, ואשר תוכל לתפוס תפקיד חשוב הן במחקר האקדמי המדעי והן בפיתוח והנהגה של התעשייה עתירת הטכנולוגיה בישראל. משך הלימודים הוא ארבע שנים, ובסיומן תוענק לבוגרים תעודה סיום אחת של תואר ראשון (B.Sc.) בפיזיקה ובהנדסת חשמל.

   

  תלמידים שיבקשו לסיים את לימודיהם עם תואר כפול (כלומר שני תארים במקביל - תואר ראשון בהנדסת חשמל ותואר ראשון בפיזיקה) יידרשו להוסיף 12 שעות לימוד בקורסים בפיזיקה ובהנדסת חשמל, מעבר לתכנית המופיעה בידיעון (223 שעות + 12 שעות). בפיזיקה חובה להשלים את שני המבואות: "מבוא לאסטרופיזיקה" ו"מבוא לחלקיקים וגרעין" במסגרת התואר הכפול.

   

  תלמידים שיהיו מעוניינים באפשרות זאת יוכלו להגיש בקשה למעבר למסלול תואר כפול החל מהסמסטר השלישי ללימודיהם. הקבלה מותנית בציון ההתאמה של התלמיד ובמספר המקומות בתוכנית. קריטיריון הקבלה יהיה גבוה מזה המקובל בשתי התוכניות הנפרדות.

   

  מבנה הלימודים

  • תכנית הלימודים המומלצת מבוססת על שילוב קורסים הניתנים על ידי בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה (מספרי קורסים 0321.xxxx) וקורסים המוצעים לתלמידי המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (מספרי קורסים 0512.xxxx). את דרישות הקדם ואת תכני הקורסים ניתן למצוא בידיעוני הפקולטה למדעים מדויקים והפקולטה להנדסה.
    

  • עומס הלימודים הממוצע גבוה במקצת מהעומס הנהוג בתכניות הנפרדות לתואר בוגר בפיזיקה ולתואר בוגר בהנדסת חשמל (חסכון מסוים בשעות הלימוד מתאפשר על ידי שילוב קורסים חופפים המוצעים בשתי התוכניות).
    

  • מכסת השעות המינימלית בתוכנית זו היא 223 שעות סימסטריאליות.
    

  • בסמסטר השישי בוחר כל תלמיד שני מסלולי התמחות. התלמידים שיבחרו במסלול החדש של תקשורת ואינפורמציה קוונטית יבחרו, בנוסף, מסלול אחר בתחום האלקטרוניקה הפיזיקלית (אלקטרואופטיקה, התקנים אלקטרוניים, או אלקטרומגנטיות וקרינה).שאר התלמידים יבחרו מסלול אחד בתחומי האלקטרוניקה הפיזיקלית ומסלול נוסף כלשהו מבין מסלולי הבחירה המוצעים במגמה להנדסת חשמל (הנוסח הסופי עם התייחסות למסלול החדש).
    

  • בסמסטרים 6, 7 ו-8 התלמידים נדרשים ללמוד 4 קורסי בחירה בפיזיקה או בהנדסה. קורסים אלה מאפשרים להשלים מסלול נוסף מבין מבחר המסלולים המוצעים בהנדסת חשמל.
    

  • סטודנטים בתוכנית המצטיינים יוכלו לבצע פרויקט מחקר, אותו יתחילו בשלב מוקדם של לימודיהם.
    

  • תנאי המעבר משנה לשנה הוא מצב לימודים תקין בכל הקורסים וממוצע ציונים 70 ומעלה, בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון.

   

   

   

   

   

  פיזיקה והנדסת חשמל

  תוכנית לימודים מומלצת

   

  שנה א'

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

   

  סמסטר א' (1) - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מ'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.1111

  מעבדה בפיזיקה א'1

   

   

  4

  3

  פיזיקה קלאסית 1 במקביל

  0321.1118

  פיזיקה קלאסית 1

  4

  2

   

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

  0321.1838

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

  3

  1

   

   

   

  0366.1100

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים [1]

  4

  3

   

   

   

  0509.1724

  אלגברה לינארית

  5

  2

   

  6.5

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 28

  סה"כ שעות משוקללות: 26.5

   

   

  סמסטר ב' (2) - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מ'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.1104

  מבוא לתרמודינמיקה

  ומצבי צבירה

  3

  1

   

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  פיזיקה קלאסית 1

  0321.1201

  יחסות פרטית

  2

   

   

   

  פיזיקה קלאסית 1

  0321.1112

  מעבדה בפיזיקה א'2

   

   

  4

  3

  מעבדה בפיזיקה א'1

  0321.1119

  פיזיקה קלאסית 2

  4

  2

   

   

  פיזיקה קלאסית 1 ,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

  0321.1839

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

  3

  1

   

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, 

  0509.1820

  תכנות פייתון

  2

  2

   

  3.5

   

  0512.3561

  מערכות לוגיות ספרתיות

  3

  1

   

  4

  אלגברה לינארית

   

  סה"כ שעות לימוד: 28

  סה"כ שעות משוקללות: 26.5

   

   

  שנה ב'

   

  סמסטר א' (3) - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מ'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.2105

  מכניקה אנליטית

  3

  1

   

   

  פיזיקה קלאסית 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  אלגברה לינארית,

  שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

  0321.2121

  מעבדה בפיזיקה ב'1

   

   

  4

   

  מעבדה בפיזיקה א'1,

  מעבדה בפיזיקה א'2,

  0321.2130

  שיטות בפיזיקה עיונית 1

  3

  1

   

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  אלגברה לינארית

  0321.2117

  שיטות נומריות בפיזיקה

  2

  2

   

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  אלגברה ליניארית,

  תכנות פייטון

  0509.2801

  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

  3

  1

   

  3.5

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

  0512.2506

  מבוא להתקנים

  2

  1

   

  3

  פיזיקה קלאסית 2,

   אלגברה לינארית

  0512.2832

  מעגלים ומערכות לינאריות

  4

  2

   

  5.5

  מד"ר,

  פיזיקה 2

   

  סה"כ שעות לימוד: 29

  סה"כ שעות משוקללות: 28.5

   

   

  סמסטר ב' (4) - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מ'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.2111

  פיזיקה תרמית

  3

  2

   

   

  מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

  מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה, 

  שדות אלקטרומגנטיים במקביל

  0321.2122

  מעבדה בפיזיקה ב'2

   

   

  4

   

  מעבדה בפיזיקה א'1,

  מעבדה בפיזיקה א'2

  0321.2103

  קוונטים 1

  3

  2

   

   

  מכניקה אנליטית,

  אלגברה לינארית,

  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

  שדות אלקטרומגנטיים במקביל

  0512.2508

  התקנים אלקטרוניים

  3

  1

   

  4

  מבוא להתקנים,

  מצב מוצק

  0512.2525

  שדות אלקטרומגנטיים

   

  3

  1

   

  4

  פיזיקה קלאסית 2,

  שיטות בפיזיקה עיונית 1

  0512.2835

  אותות ומערכות

  3

  1

   

  4

  מעגלים ומערכות לינאריות,

  שיטות בפיזיקה עיונית 1

   

  סה"כ שעות לימוד: 26

  סה"כ שעות משוקללות: 26

   

   

  שנה ג'

   

  סמסטר א' (5) – קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מ'

  מש'

  דרישות קדם

  0512.2510

  מבני נתונים ואלגוריתמים

  3

  1

   

  4

  תכנות פייתון,

  מערכות לוגיות ספרתיות

  0512.3513

  מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

  3

  1

   

  4

  התקנים אלקטרוניים,

  מעגלים ומערכות לינאריות

  0512.3526

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות

  3

  1

   

  4

  שדות אלקטרומגנטיים

  0512.3591

  אלקטרוניקה - מעבדה (1)

   

   

  4

  2

  התקנים אלקטרוניים,

  מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים במקביל,

  תמסורת גלים במקביל

  0512.3543

  מבוא לתורת הבקרה

  2

  1

   

  3

  מעגלים ומערכות לינאריות,

  שיטות בפיזיקה עיונית 1

  0512.3632

  אותות אקראיים ורעש

  3

  1

   

  4

  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

  אותות ומערכות

   

  סה"כ שעות לימוד: 23

  סה"כ שעות משוקללות: 21

   

   

  סמסטר ב' (6)

  • בסמסטר השישי יבחר כל תלמיד שני מסלולי התמחות:.

   התלמידים שיבחרו במסלול תקשורת ואינפורמציה קוונטית יבחרו, בנוסף, מסלול אחר בתחום האלקטרוניקה הפיזיקלית (אלקטרואופטיקה, התקנים אלקטרוניים, או אלקטרומגנטיות וקרינה).

   במסלול הראשון חובה להשלים 2 קורסים (לא כולל מעבדה),  כאשר אחד מהם מוגדר "ליבה במסלול". במסלול השני חובה לקחת לפחות קורס אחד המוגדר כ"ליבה במסלול" (תנאי קדם  לבחירה במסלול אנרגיה ואלקטרוניקת הספק הוא הקורס המרת אנרגיה). 
    
  • בסה"כ יש להשלים לפחות 6 קורסי מסלול בהנדסה.

   

  סמסטר ב' (6) – קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מ'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.2131

  שיטות בפיזיקה עיונית 2

  3

  1

   

   

  שיטות בפיזיקה עיונית 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  אלגברה לינארית

  0321.3809

  מעבדה בפיזיקה ג' [3] [4] [7]

   

   

  12

  9

  מעבדה בפיזיקה ב'1,

  מעבדה בפיזיקה ב'2,

  אלקטרוניקה - מעבדה (1) במקביל

  0512.3514

  מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

  3

  1

   

  3.5

  מערכות לוגיות ספרתיות,

  מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

   

  אלקטרוניקה - מעבדה (2)

   

   

  4

  2

  מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים, אלקטרוניקה - מעבדה (1)

   

  2 קורסי מסלול בהנדסה

  8

   

   

  7

   

   

  קורס בחירה בפיזיקה או בהנדסה

  4

   

   

  3.5

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 36

  סה"כ שעות משוקללות: 31

   

   

  שנה ד'

   

  סמסטר א' (7) - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מ'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.3101

  קוונטים 2

  4

  2

   

   

  קוונטים 1

  0321.3103

  מבוא למצב מוצק

  3

  1

   

   

  פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

  קוונטים 2 במקביל

   

  2 קורסי מסלול בהנדסה

  8

   

   

  8

   

   

  3 קורסי בחירה בפיזיקה או בהנדסה (סמסטר א' או ב' לבחירה)

  12-9

   

   

  12-9

   

   

  2 קורסים הומניים

  4

   

   

  4

   
   

  סה"כ שעות לימוד: 34-31

  סה"כ שעות משוקללות: 34-31

   

   

  סמסטר ב' (8) - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מ'

  מש'

  דרישות קדם

   

  מעבדה מתקדמת בהנדסה (במסלול באלקטרוניקה פיזיקלית)

   

   

  3

  1.5

   

   
   

  חובה לבחור 1 משני מבואות בפיזיקה הבאים (תלמידים שיבקשו לסיים את לימודיהם עם תואר כפול חייבים בהשלמת שני המבואות):

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מ'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.3108

   

   

   

  או

  0321.3804

  מבוא לאסטרופיזיקה [5]

   

   

   

  או

  מבוא לחלקיקים וגרעין

  3

   

   

   

   

  3

  1

   

   

   

   

  1

   

  4

   

   

   

   

  4

  פיזיקה קלאסית 1,

  פיזיקה קלאסית 2,

  מכניקה אנליטית,

  קוונטים 1

   

  קוונטים 1

  0512.4001

  פרויקט גמר שלב ב'

  4

   

   

  6

   

   

  2 קורסי מסלול בהנדסה

  8

   

   

  8

   

   

  השלמה למכסה של 223 ש"ס לתואר, מתוך קורסי המסלול או הבחירה בפיזיקה או הנדסה [8]

  3-0

   

   

  3-0

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 22-19

  סה"כ שעות משוקללות: 22.5-19.5

   

   

  מסלול תקשורת ואינפורמציה קוונטית

   

   

  תוכנית זו מיועדת להכשיר תלמידים המעוניינים להשתלב בתחום חזיתי חדש זה, ותקנה לתלמידים ידע בסיסי מקיף בפיזיקה בהדגש של יסודות התקשורת הקוונטית, כולל אינפורמציה קוונטית וידע בסיסי בחישוב ובחומרה הרלוונטית. חלק מהקורסים יוצעו כלימודי בחירה גם לתלמידי התוכניות האחרות בפיזיקה או בהנדסת חשמל.

   

  סמסטר 8-6 - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש

  ת

  מ

  מש'

  דרישות קדם

  ניתן
  בסמסטר

  0321.3818

  חומרה קוונטית

  3

   1

   

  4

  קוונטים 1

  8-6

  0321.3819

  מבוא לאינפורמציה ואלגוריתמים קוונטיים

  3

  1

   

  4

  קוונטים 1

  8-6

  0512.4100

  או

  0512.4161

  מערכות תקשורת

  או

  מבוא לתקשורת ספרתית

  3

  1

   

  4

  אותות אקראיים ורעש

  8-6

  0510.5004

  אלקטרוניקה קוונטית

  3

   

   

  3

   

  8-6

   

  סה"כ שעות לימוד: 15 (לא כולל מעבדה בפיזיקה ג')

   

   

  מסלול אלקטרומגנטיות וקרינה

   

  גלים אלקטרומגנטיים משמשים להעברת אינפורמציה במערכות שידור-קליטה ובמערכות חישה שונות. מסלול זה עוסק בשיטות אנליזה, תכנון ומימוש של מערכות אלקטרומגנטיות בתדרי רדיו, מיקרוגל וגלים מילימטריים, החל מרמת המקורות, דרך מערכות התמסורת ומעגלי המיקרוגל, הרכיבים והאנטנות, וכלה בהתפשטות הגל ופיזורו ממטרות.

   

  סמסטר 8-6 - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש

  ת

  מ

  מש'

  דרישות קדם

  ניתן
  בסמסטר

  0512.4803

  התקנים מיקרוגלים אקטיביים

  3

   

   

  3

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

  התקנים אלקטרוניים

  8

  0512.4800

  הנדסת מיקרוגלים  (קורס ליבה)

  3

  1

   

  3.5

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות

  6

  0512.4802

  התקני מיקרוגלים פסיביים

  3

  1

   

  3.5

  הנדסת מיקרוגלים

  7

  0512.4861

  אנטנות וקרינה

  3

  1

   

  3.5

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות

  7

  0512.4862

  התפשטות ופיזור גלים

  3

  1

   

  3.5

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות

  7

  0512.4890

  מעבדה מתקדמת למיקרוגלים

   

   

  3

  1.5

  מבוא למיקרוגלים

  8/7

   

   

   

  מסלול אלקטרו-אופטיקה

   

  מערכות אלקטרו-אופטיות ממלאות כיום תפקידים מרכזיים בחישה, אחסון נתונים ותקשורת, כאשר צפויים בעתיד יישומים אחרים בנושא עיבוד אותות.

  מטרת המסלול היא הקניית מושגים וידע בסיסי בהתקנים ומערכות אלקטרו-אופטיות. המעבדה המתקדמת מאפשרת חשיפה ישירה לחלק ממערכות אלו.

   

  סמסטר 8-6 - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש

  ת

  מ

  מש'

  דרישות קדם

  ניתן
  בסמסטר

  0512.4601

  מבוא ללייזרים

  (קורס ליבה)

  3

  1

   

  3.5

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

  פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק

  או התקנים אלקטרוניים וקוונטים 1

  7

  0512.4602

  מבוא לתקשורת אופטית

  (קורס ליבה)

  3

  1

   

  3.5

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

  אותות אקראיים ורעש

  8

  0512.4603

  מערכות הדמייה ועיבוד אופטי של נתונים

  3

  1

   

   

  אופטיקה קלאסית

  7

  0512.4660

  אופטיקה קלאסית

  (חובה במסלול)

  3

  1

   

  3.5

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות או שדות וגלים אלקטרומגנטיים

  6

  0512.4690

  מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה

   

   

  3

  1.5

  אופטיקה קלאסית

  8/7

  0512.4704

  התקני מצב מוצק

  3

  1

   

  3.5

  התקנים אלקטרוניים

  8

  0512.4862

  התפשטות ופיזור גלים

  3

  1

   

  3.5

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות

  7

   

   

   

  מסלול התקנים אלקטרוניים

   

  המסלול מיועד לסטודנטים המתכננים להשתלב בתעשיית המיקרואלקטרוניקה, אחת מתעשיות "הצמיחה" הגדולות בעולם, בתפקידי ייצור, תכנון, בקרה ומו"פ. ניתן בו רקע מתאים על התקנים וחומרים אלקטרוניים, שיטות ייצור ותכנון. הקורסים מרחיבים ומעמיקים את הידע שהושג בקורסים הבסיסיים.

   

  סמסטר 8-6 - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש

  ת

  מ

  מש'

  דרישות קדם

  ניתן
  בסמסטר

  0512.4601

  מבוא ללייזרים

  3

  1

   

  3.5

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

  פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק או התקנים אלקטרוניים וקוונטים 1

  7

  0512.4700

  טכנולוגיות במיקרו וננו אלקטרוניקה[6]

  3

  1

   

  3.5

  התקנים אלקטרוניים

  7/5

  0512.4702

  מבוא למערכות מיקרו - אלקטרוניות - מכניות

  3

  1

   

  3.5

  פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק או התקנים אלקטרוניים וקוונטים 1

  8/6

  0512.4703

  מבוא לתכנון מעגלי  VLSI (קורס ליבה)

  3

  1

   

  3.5

  מערכות לוגיות ספרתיות,

  התקנים אלקטרוניים,

  מעגלים ספרתיים במקביל

  8/6

  0512.4704

  התקני מצב מוצק

  (קורס ליבה)

  3

  1

   

  3.5

  התקנים אלקטרוניים

  8

  0512.4705

  התקנים אלקטרוניים מתקדמים (קורס ליבה)

  3

  1

   

  3.5

  התקנים אלקטרוניים

  6

  0512.4706

  מעגלים אנאלוגיים משולבים

  3

  1

   

  3.5

  מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

  7

  0512.4790

  מעבדה מתקדמת להתקנים

   

   

  3

  1.5

  תמסורת גלים,

  התקנים אלקטרוניים מתקדמים במקביל

  8/7

  0512.4803

  התקנים מיקרוגלים אקטיביים

  3

   

   

  3

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

  התקנים אלקטרוניים

  8

   

   

   

   

   

  [1]   חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

  [3]    ניתן ללמוד באחד משני הסמסטרים.

  [4]   המעבדה  תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס מתוך סה"כ שעות המעבדה.

  [5]    תלמידים מצטיינים יכולים לקחת את הקורס בשנה ב' סמסטר ב' באישור ועדת הוראה.

  [6]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

  [7]    לתלמידים במסלול תקשורת ואינפורמציה קוונטית, 2 מתוך שלושת הניסויים יהיו בחישוב קוונטי.

  [8]    על התלמיד להשלים את מספר השעות הנדרש למכסת 223 ש"ס לתואר.

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>