• ראשי
 • תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה

  עודכן: 02.08.2021

   

  (שעות לימוד: 150-148 ש"ס, שעות לשיקלול: 142-140 ש"ס)

   

  לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

  (תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

   

   

  תוכנית זו מתמקדת בלימודי הפיזיקה, בכלים המתמטיים המשמשים את הפיזיקאי ובפיתוח יכולת חשיבה ולימוד עצמאיים. אלה יאפשרו לבוגר להמשיך במחקר לתואר מוסמך או למחקר ופיתוח בענפי התעשייה השונים, במשק ובחינוך. בנוסף להבנת הבסיס התיאורטי והניסיוני עליו מושתתת הפיזיקה, התלמידים נחשפים למגוון ענפי המחקר באמצעות מעבדות מתקדמות וקורסי מבוא בתחומי המחקר בפיזיקה.

  משך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" הוא שלוש שנים.

   

   

   

   

   

  תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה

   

  שנה א'

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.1111

  מעבדה בפיזיקה א'1

  4

   

  3

  פיזיקה קלאסית 1 במקביל

  0321.1118

  פיזיקה קלאסית 1

  4

  2

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

  0321.1121

  מחשבים לפיזיקאים [1]

  1

  2

   

   

  0321.1100

  אלגברה ליניארית לפיזיקאים

  3

  1

   

   

  0321.1838

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

  3

  1

   

   

  0366.1100

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים [2]

  4

  3

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 28

  סה"כ שעות משוקללות: 27

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.1104

  מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

  3

  1

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, פיזיקה קלאסית 1

  0321.1112

  מעבדה בפיזיקה א'2

  4

   

  3

  מעבדה בפיזיקה א'1

  0321.1119

  פיזיקה קלאסית 2

  4

  2

   

  פיזיקה קלאסית 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2  במקביל, יחסות פרטית במקביל

  0321.1201

  יחסות פרטית

  2

   

   

  פיזיקה קלאסית 1

  0321.1836

  הסתברות וסטטיסטיקה

  3

  1

   

   

  0321.1839

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

  3

  1

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

   

  סה"כ שעות לימוד: 24

  סה"כ שעות משוקללות:23

   

   

   

  פירוט קורסי "שאר רוח".

   

  שנה ב'

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.2102

  גלים, אור ואופטיקה

  3

  1

   

  פיזיקה קלאסית 1,

  פיזיקה קלאסית 2,

  שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

  0321.2105

  מכניקה אנליטית

  3

  1

   

  פיזיקה קלאסית 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2, 

  אלגברה לינארית לפיזיקאים,

  שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

  0321.2117

  שיטות נומריות בפיזיקה

  2

  2

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  אלגברה לינארית לפיזיקאים,

  מחשבים לפיזיקאים

  0321.2121

  מעבדה בפיזיקה ב'1

  4

   

   

  מעבדה בפיזיקה א'1,

  מעבדה בפיזיקה א'2

  0321.2130

  שיטות בפיזיקה עיונית 1

  3

  1

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  אלגברה לינארית לפיזיקאים

   

  סה"כ שעות לימוד: 20

  סה"כ שעות משוקללות: 20

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.2103

  קוונטים 1

  3

  2

   

  הסתברות וסטטיסטיקה,

  מכניקה אנליטית,

  גלים, אור ואופטיקה,

  שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

  0321.2111

  פיזיקה תרמית

  3

  2

   

  מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

  קוונטים 1 מקביל

  0321.2122

  מעבדה בפיזיקה ב'2

  4

   

   

  מעבדה בפיזיקה א'1,

  מעבדה בפיזיקה א'2,

  מעבדה בפיזיקה ב'1

  0321.2131

  שיטות בפיזיקה עיונית 2

  3

  1

   

  שיטות בפיזיקה עיונית 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  אלגברה לינארית לפיזיקאים

   

  סה"כ שעות לימוד: 18

  סה"כ שעות משוקללות: 18

   

  תלמידי שנה ב' העומדים בדרישות הקדם יוכלו, באישור מראש של היועץ, להשתתף בקורסי הבחירה של תלמידי שנה ג'.

   

   

  שנה ג'

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.3101

  קוונטים 2

  4

  2

   

  קוונטים 1

  0321.3103

  מבוא למצב מוצק

  3

  1

   

  פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

  קוונטים 2 במקביל

  0321.3109

  אלקטרומגנטיות אנליטית

  3

  1

   

  פיזיקה קלאסית 2,

  יחסות פרטית,

  גלים, אור ואופטיקה,

  שיטות בפיזיקה עיונית 1,

  שיטות בפיזיקה עיונית 2

  0321.3808

  מעבדה בפיזיקה ג' [5]

  12

   

  9

  מעבדה בפיזיקה ב'1,

  מעבדה בפיזיקה ב'2

   

  סה"כ שעות לימוד: 26

  סה"כ שעות משוקללות: 23

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.3005

  פרויקט [6]

  3

   

   

   

  0321.3108

  מבוא לאסטרופיזיקה [4]

  3

  1

   

  מכניקה אנליטית,

  יחסות פרטית,

  קוונטים 1

  0321.3804

  מבוא לחלקיקים וגרעין

  3

  1

   

  קוונטים 1

  0321.3809

  מעבדה בפיזיקה ג' [5]

  12

   

  9

  מעבדה בפיזיקה ב'1,

  מעבדה בפיזיקה ב'2

   

  סה"כ שעות לימוד: 23

  סה"כ שעות משוקללות: 20

   

   

  שנה ג' - המשך

   

  במהלך שנה ג' יש ללמוד 3 קורסי בחירה, מתוך רשימה המתפרסמת מדי שנה, בהיקף של 9 ש"ס לפחות. כמו כן רשאי התלמיד להשתתף, באישור היועץ, בקורס נוסף מרשימת הקורסים הניתנים לתלמידי התואר "מוסמך אוניברסיטה". השתתפות בקורס זה תיזקף לזכות התלמיד אם ימשיך בלימודים לתואר מוסמך בפיזיקה, ורק אם הקורס לא ידרש למילוי מכסת השעות לתואר ראשון.

   

  סמסטר א' + ב'

  בחירה (לא כל הקורסים נלמדים בכל שנה, יש לבדוק במערכת השעות את הנלמד בכל שנה)

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.3113

  מצב מוצק ב'

  3

   

   

  מבוא למצב מוצק,

  פיזיקה תרמית

  0321.3119

  תורת הרצף   

  3

   

   

  מכניקה אנליטית,

  פיזיקה תרמית

  0321.3157

  פרדוכסים של תורת הקוונטים

  3

   

   

  פתוח לתלמידי התואר השני

  0321.3818

  חומרה קוונטית

  3

  1

   

  קוונטים 1

  פתוח לתואר השני

  0321.3819

  מבוא לאינפורמציה ואלגוריתמים

  3

  1

   

  קוונטים 1

  פתוח לתואר השני

  0321.3153

  מבוא לפיזיקה חישובית

  3

   

   

  מחשבים לפיזיקאים, 

  שיטות נומריות בפיזיקה

  0321.4020

  תורת היחסות כללית

  3

   

   

  יחסות פרטית,

  אלקטרומגנטיות אנליטית במקביל

  0321.3811

  כימיה לפיזיקאים

  3

   

   

   

  0321.3816

  מבוא לפיזיקה של הפלזמה והיתוך גרעיני מבוקר

  4

   

   

  פתוח לתלמידי התואר השני

  0321.4832

  אופטיקה מתקדמת

  3

   

   

  גלים, אור ואופטיקה,

  פתוח לתלמידים מצטיינים מהתואר הראשון ובאישור המרצה

  0321.4852

  פרקים בחומר מעובה רך

  3

   

   

  פתוח לתואר הראשון באישור המרצה

  0321.4159

  תופעות קריטיות ומעברי פאזה

  3

   

   

   

  0321.4126

  תורת החבורות

  3

   

   

   

  0321.4816

  פרדוקסים במכניקת קוונטים

  3

   

   

   

  0321.4824

  פיזיקה של ביו-פולימרים

  3

   

   

  פיזיקה תרמית

  0321.4829

  מכניקה קלאסית מתקדמת

  3

   

   

  מכניקה אנליטית

  0321.4858

  מערכות דינמיות וכאוס

  3

   

   

  מכניקה אנליטית פתוח לתואר הראשון באישור המרצה

  0321.4837

  נושאים נבחרים בפיזיקה גרעינית 2

  2

   

   

  קוונטים 1

  0321.4859

  ביופיזיקה

  3

   

   

   
   

   

   

  סמסטר א' + ב' - המשך

  בחירה (לא כל הקורסים נלמדים בכל שנה, יש לבדוק במערכת השעות את הנלמד בכל שנה)

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.4841

  מגנטיות ספינטרוניקה

  3

   

   

  פיזיקה קלאסית 2,

  אלקטרומגנטיות אנליטית במקביל

  0321.4849

  מבוא לאינטראקציה בין אור לחומר

  3

   

   

  גלים אור ואופטיקה

  0351.3207

  יסודות התהודה המגנטית

  3

  1

  4

  קוונטים 1 ופיזיקה תרמית

   

   

   


   

  [1]    תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

  [2]    חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

  [3]    המעבדה תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס מתוך סה"כ שעות המעבדה.

  [4]    תלמידים מצטיינים יכולים לקחת את הקורס בשנה ב' סמסטר ב' באישור ועדת הוראה.

  [5]    המעבדה תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס  מתוך סה"כ שעות המעבדה.

  [6]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>