סוג האירוע

בחר הכל

סמינרים

כנסים וימי עיון

הרצאות לקהל הרחב

ימים פתוחים וייעוץ

טקסים ואירועים מיוחדים

תחום האירוע

בחר הכל

כימיה אורגנית

כימיה פיזיקלית

ביופיזיקה וחומרים רכים

מרכז לחקר אינטראקציות אור חומר

פרס סאקלר במדעים הפיזיקליים - כימיה

סימפוזיונים והרצאות מיוחדות

סמינר לפיזיקה של מערכות ביולוגיות וחומרים רכים: Protein storage vacuoles and autophagosomes form by a similar physical mechanism: liquid scaffolding of membranes

Dr. Roland Knorr, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces

10 ביוני 2020, 11:00 
Zoom: https://zoom.us/j/91390739885 
סמינר לפיזיקה של מערכות ביולוגיות וחומרים רכים

Zoom: https://zoom.us/j/91390739885

 

Abstract: 

Proteins are components and nutrients essential for the growth and maintenance of the human body. The most important protein source worldwide are plants and the majority of plant protein consumed is packed in protein storage vacuoles (PSVs) of seeds in all major crops including wheat and soy. How highly fragmented PSVs storing protein derive from a single, vegetative vacuole functioning in protein degradation is little understood. Here, we investigate the mechanisms of PSV generation. We find in living embryos that vacuolar phase separation generates storage protein droplets with liquid-like properties. A physical model combined with reconstituted droplet-membrane interaction shows that partial wetting of proteinaceous droplets on membranes determines droplet engulfment by a process we call liquid scaffolding. We thus demonstrate that phase separation and engulfment are the mechanisms underlying the formation of physically separated droplets of storage proteins, which may be important to reprogram degradative vacuoles into storage vacuoles by restricting the access of vacuolar proteases to developing protein reservoirs. Further, we demonstrate that the autophagosomal sequestration of cytosolic droplets underlies similar physical principles.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive