חוברת "מבוא לפילוסופיה של המשפט"

מבוא לפילוסופיה של המשפט

חלקה הראשון של חוברת זו בוחן מהו המשפט ומהו הקשר בין המשפט למוסר. האם המשפט הוא מערכת כללים חברתיים הנקבעים על ידי בני אדם, או האם הוא קשור בהכרח לעקרונות מוסר? ואולי המשפט הוא בכלל מכשיר ללגיטימציה של ניצול ושל הדרה, כפי שסוברים המרקסיסטים וחלק מהפמיניסטיות? או אולי המשפט הוא מכשיר לקידום תכליות חברתיות, כמו למשל יעילוּת?

החוברת בוחנת גם שאלות הקשורות לגבולות המשפט:

מה ראוי ומה בלתי ראוי שהמשפט יסדיר?האם עקרון החירות מגביל את התחומים שהמשפט צריך להסדיר?

 

1. חוברת "מבוא לפילוסופיה של המשפט" מאת פרופסור אלון הראל בפורמט PDF.

 

2. חוברת "מבוא לפילוסופיה של המשפט" מאת פרופסור אלון הראל בפורמט EPUB.

 

לידיעתכם, החוברות ניתנות להורדה בפורמטי PDF ו-EPUB. ניתן לקרוא את פורמט ה-EPUB באמצעות אפליקציה סטנדרטית, כמו GETBOOKS.

 

ניתן להמיר את החוברות לקינדל. אם ברשותכם קינדל התומך בעברית ניתן להמיר את קובץ ה-PDF לפורמט AZW3 (באמצעות, למשל, תוכנת Calibre) במכשיר קינדל ללא תמיכה בעברית ניתן לקרוא את החוברות בפורמט PDF.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive