סוג האירוע

בחר הכל

הרצאות פומביות

קולוקוויום

סמינרים

כנסים וימי עיון

מועדון IAP

מבחן/תחרות

צהרי יום א'

הרצאות לקהל הרחב

ימים פתוחים וייעוץ

טקסים ואירועים מיוחדים

תחום האירוע

בחר הכל

הפקולטה למדעים מדויקים

ביה"ס למדעי המתמטיקה

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

המועדון האסטרונומי

ביה"ס לכימיה

מרכז לחקר אינטראקציות אור חומר

פרס סאקלר במדעים הפיזיקליים - כימיה

סימפוזיונים והרצאות מיוחדות

החוג למדעי כדור הארץ

ביה"ס למדעי המחשב

ביה"ס למדעי כדור הארץ

החוג ללימודי הסביבה

אירועים מומלצים
19
מרץ
סמינר בכימיה פיזיקלית

Moran Shalev-Benami, The Weizmann Institute

אירועים מומלצים
03
יוני
טקס הענקת תארים 2020 למוסמכי הפקולטה
אירועים מומלצים
03
יוני
טקס הענקת תארים 2020 למוסמכי הפקולטה
  • 31אוגוסט
  • 30אוגוסט
  • 29אוגוסט
  • 28אוגוסט
  • 27אוגוסט
  • 26אוגוסט
  • 25אוגוסט
  • 24אוגוסט
  • 23אוגוסט
  • 22אוגוסט
  • 21אוגוסט
  • 20אוגוסט
  • 19אוגוסט
  • 18אוגוסט
  • 17אוגוסט
  • 16אוגוסט
  • 15אוגוסט
  • 14אוגוסט
  • 13אוגוסט
  • 12אוגוסט
  • 11אוגוסט
  • 10אוגוסט
  • 09אוגוסט
  • 08אוגוסט
  • 07אוגוסט
  • 06אוגוסט
  • 05אוגוסט
  • 04אוגוסט
  • 03אוגוסט
  • 02אוגוסט
  • 01אוגוסט
  • 31יולי
  • 30יולי
  • 29יולי
  • 28יולי
  • 27יולי
  • 26יולי
  • 25יולי
  • 24יולי
  • 23יולי
  • 22יולי
  • 21יולי
  • 20יולי
  • 19יולי
  • 18יולי
  • 17יולי
  • 16יולי
  • 15יולי
  • 14יולי
  • 13יולי
  • 12יולי
  • 11יולי
  • 10יולי
  • 09יולי
  • 08יולי
  • 07יולי
  • 06יולי
  • 05יולי
  • 04יולי
  • 03יולי
  • 02יולי
  • 01יולי
  • 30יוני
  • 29יוני
  • 28יוני
  • 27יוני
  • 26יוני
  • 25יוני
  • 24יוני
  • 23יוני
  • 22יוני
  • 21יוני
  • 20יוני
  • 19יוני
  • 18יוני
  • 17יוני
  • 16יוני
  • 15יוני
  • 14יוני
  • 13יוני
  • 12יוני
  • 11יוני
  • 10יוני
  • 09יוני
  • 08יוני
  • 07יוני
  • 06יוני
  • 05יוני
  • 04יוני
  • 03יוני
  • 02יוני
  • 01יוני
  • 31מאי
  • 30מאי
  • 29מאי
  • 28מאי
  • 27מאי
  • 26מאי
  • 25מאי
  • 24מאי
  • 23מאי
  • 22מאי
  • 21מאי
  • 20מאי
  • 19מאי
  • 18מאי
  • 17מאי
  • 16מאי
  • 15מאי
  • 14מאי
  • 13מאי
  • 12מאי
  • 11מאי
  • 10מאי
  • 09מאי
  • 08מאי
  • 07מאי
  • 06מאי
  • 05מאי
  • 04מאי
  • 03מאי
  • 02מאי
  • 01מאי
  • 30אפריל
  • 29אפריל
  • 28אפריל
  • 27אפריל
  • 26אפריל
  • 25אפריל
  • 24אפריל
  • 23אפריל
  • 22אפריל
  • 21אפריל
  • 20אפריל
  • 19אפריל
  • 18אפריל
  • 17אפריל
  • 16אפריל
  • 15אפריל
  • 14אפריל
  • 13אפריל
  • 12אפריל
  • 11אפריל
  • 10אפריל
  • 09אפריל
  • 08אפריל
  • 07אפריל
  • 06אפריל
  • 05אפריל
  • 04אפריל
  • 03אפריל
  • 02אפריל
  • 01אפריל
  • 31מרץ
  • 30מרץ
  • 29מרץ
  • 28מרץ
  • 27מרץ
  • 26מרץ
  • 25מרץ
  • 24מרץ
  • 23מרץ
  • 22מרץ
  • 21מרץ
  • 20מרץ
  • 19מרץ
  • 18מרץ
  • 17מרץ
  • 16מרץ
  • 15מרץ
  • 14מרץ
  • 13מרץ
  • 12מרץ
  • 11מרץ
  • 10מרץ
  • 09מרץ
  • 08מרץ
  • 07מרץ
  • 06מרץ
  • 05מרץ
  • 04מרץ
  • 03מרץ
  • 02מרץ
  • 01מרץ
  • 29פברואר
  • 28פברואר
  • 27פברואר
  • 26פברואר
  • 25פברואר
  • 24פברואר
  • 23פברואר
  • 22פברואר
  • 21פברואר
  • 20פברואר
  • 19פברואר
  • 18פברואר
  • 17פברואר
  • 16פברואר
  • 15פברואר
  • 14פברואר
  • 13פברואר
  • 12פברואר
  • 11פברואר
  • 10פברואר
  • 09פברואר
  • 08פברואר
  • 07פברואר
  • 06פברואר
  • 05פברואר
  • 04פברואר
  • 03פברואר
  • 02פברואר
  • 01פברואר
  • 31ינואר
  • 30ינואר
  • 29ינואר
  • 28ינואר
  • 27ינואר
  • 26ינואר
  • 25ינואר
  • 24ינואר
  • 23ינואר
  • 22ינואר
  • 21ינואר
  • 20ינואר
  • 19ינואר
  • 18ינואר
  • 17ינואר
  • 16ינואר
  • 15ינואר
  • 14ינואר
  • 13ינואר
  • 12ינואר
  • 11ינואר
  • 10ינואר
  • 09ינואר
  • 08ינואר
  • 07ינואר
  • 06ינואר
  • 05ינואר
  • 04ינואר
  • 03ינואר
  • 02ינואר
  • 01ינואר
  • 31דצמבר
  • 30דצמבר
  • 29דצמבר
  • 28דצמבר
  • 27דצמבר
  • 26דצמבר
  • 25דצמבר
  • 24דצמבר
  • 23דצמבר
  • 22דצמבר
  • 21דצמבר
  • 20דצמבר
  • 19דצמבר
  • 18דצמבר
  • 17דצמבר
  • 16דצמבר
  • 15דצמבר
  • 14דצמבר
  • 13דצמבר
  • 12דצמבר
  • 11דצמבר
  • 10דצמבר
  • 09דצמבר
  • 08דצמבר
  • 07דצמבר
  • 06דצמבר
  • 05דצמבר
  • 04דצמבר
  • 03דצמבר
  • 02דצמבר
  • 01דצמבר
  • 30נובמבר
  • 29נובמבר
  • 28נובמבר
  • 27נובמבר
  • 26נובמבר
  • 25נובמבר
  • 24נובמבר
  • 23נובמבר
  • 22נובמבר
  • 21נובמבר
  • 20נובמבר
  • 19נובמבר
  • 18נובמבר
  • 17נובמבר
  • 16נובמבר
  • 15נובמבר
  • 14נובמבר
  • 13נובמבר
  • 12נובמבר
  • 11נובמבר
  • 10נובמבר
  • 09נובמבר
  • 08נובמבר
  • 07נובמבר
  • 06נובמבר
  • 05נובמבר
  • 04נובמבר
  • 03נובמבר
  • 02נובמבר
  • 01נובמבר
  • 31אוקטובר
  • 30אוקטובר
  • 29אוקטובר
  • 28אוקטובר
  • 27אוקטובר
  • 26אוקטובר
  • 25אוקטובר
  • 24אוקטובר
  • 23אוקטובר
  • 22אוקטובר
  • 21אוקטובר
  • 20אוקטובר
  • 19אוקטובר
  • 18אוקטובר
  • 17אוקטובר
  • 16אוקטובר
  • 15אוקטובר
  • 14אוקטובר
  • 13אוקטובר
  • 12אוקטובר
  • 11אוקטובר
  • 10אוקטובר
  • 09אוקטובר
  • 08אוקטובר
  • 07אוקטובר
  • 06אוקטובר
  • 05אוקטובר
  • 04אוקטובר
  • 03אוקטובר
  • 02אוקטובר
  • 01אוקטובר
  • 30ספטמבר
  • 29ספטמבר
  • 28ספטמבר
  • 27ספטמבר
  • 26ספטמבר
  • 25ספטמבר
  • 24ספטמבר
  • 23ספטמבר
  • 22ספטמבר
  • 21ספטמבר
  • 20ספטמבר
  • 19ספטמבר
  • 18ספטמבר
  • 17ספטמבר
  • 16ספטמבר
  • 15ספטמבר
  • 14ספטמבר
  • 13ספטמבר
  • 12ספטמבר
  • 11ספטמבר
  • 10ספטמבר
  • 09ספטמבר
  • 08ספטמבר
  • 07ספטמבר
  • 06ספטמבר
  • 05ספטמבר
  • 04ספטמבר
  • 03ספטמבר
  • 02ספטמבר
  • 01ספטמבר
הצג אירועים:
בתאריכים:
הכנס השנתי ה-33 של ILASOL
03מרץ
כנסים וימי עיון

.

03/03/20
09:00
סמינר ארצי בפיזיקה גרעינית
03מרץ
03/03/20
14:30
סמינר בחלקיקים
05מרץ
סמינרים
Alexander Migdal, Department of Physics, New York University

.

05/03/20
11:00
סמינר בכימיה אורגנית
08מרץ
סמינרים
Prof. David Leigh, Yortner

.

08/03/20
16:00
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive